Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940-1941 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai Lietuvoje pirmosios sovietinės okupacijos metais (1940-1941 m.)
Alternative Title:
Situation of Lithuanian jews during the first soviet occupation in 1940-1941
In the Journal:
Istorija [History]. 2009, Nr. 73, p. 37-50
Keywords:
LT
žydai; sionizmas; okupacija; Sovietų Sąjunga; sovietinis; sovietų okupacija; viešoji nuomonė.
EN
Zionism; occupation; the Soviet Union; soviet; soviet occupation; jews; public opinion.
Summary / Abstract:

LTPirmosios sovietinės okupacijos išvakarėse dauguma Lietuvos žydų buvo susitelkę į kultūrines, socialines, politines organizacijas bei draugijas. Politiniu-idėjiniu požiūriu Lietuvos žydus vienijo trys tėkmės: sionistinė, demokratinė jidišistinė ir religinė, o žydų nacionalinė, tautiškumo idėja išsiskyrė į dvi kultūrines kryptis - kairiąją, į socialines-socialistines vertybes orientuotą kryptį, bei tradicines tautines, religines vertybes akcentavusią dešiniąją kultūrinę kryptį. Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvoje aktyviausi ir įtakingiausi buvo žydų dešiniosios kultūrinės krypties atstovai, pasisakę už žydų nepriklausomos, tautinės valstybės Palestinoje sukūrimą. Žydų kairiosioms organizacijoms priklausiusių atstovų įtaka plačiosioms gyventojų masėms nebuvo itin žymi. Tačiau, skirtingai nei ankstesniais nepriklausomybės metais, žydų politinės kairės aktyvistų įtaka smarkiai išaugo pirmosios sovietinės okupacijos išvakarėse bei pirmaisiais sovietinės okupacinės santvarkos mėnesiais. [Iš leidinio]

ENBefore the first Soviet occupation the majority of Lithuanian Jews belonged to a number of cultural, social as well as political organizations and societies. On a political-ideological plane they were united by three ideologies, i. e. Zionistic, democratic-Yiddish and religious, while Jewish national idea followed two different cultural directions. The first direction could be characterized as the leftist one, oriented towards social-socialistic values; the second one, which emphasized national and religious values, could be identified as a rightist direction. During the interwar period, the most active and influential were Jewish representatives of the rightist cultural direction, who supported the foundation of an independent and national Jewish state in Palestine. However, the influence of the representatives of the leftist cultural direction increased in the cultural-social life of the Jewish society and reached its highest point on the eve and during the first months of the Soviet occupation. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20530
Updated:
2018-12-17 12:26:25
Metrics:
Views: 64    Downloads: 20
Export: