Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4-ajame dešimtmetyje : (organizaciniai veiklos aspektai) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4-ajame dešimtmetyje: (organizaciniai veiklos aspektai): disertacija
Alternative Title:
Comintern and the communist underground in Lithuania in the 1930s: (organisational peculiarities of activity)
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Pages:
138 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvos komunistų partija; Darbininkų judėjimas, tarptautinis; Komunizmas; Lietuvos Respublika, 1918-1940.
EN
Communist International; Lithuanian Communist Party; Workers' movement, international; Communism; Republic of Lithuania, 1918-1940.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama LKP (b), kaip Kominterno sekcijos, veiklos organizaciniai aspektai 20 a. ketvirtajame dešimtmetyje. Nors sovietmečiu LKP (b) istorija Lietuvoje buvo laikoma atskira istorijos mokslo šaka, ikisovietinio laikotarpio LKP (b) istorija, ypač organizaciniai jos aspektai, tyrinėta menkai. Nutylėjimų ir komunistinės propagandos šioje istoriografijoje gerokai daugiau nei faktų. LKP (b), kaip Kominterno sekcijos, veiklos nenorėta leisti išsamiau tyrinėti netgi komunistinės ideologijos požiūriu patikimiems istorikams. Tai neatitiko propagandinių sovietinės komunistinės valdžios tikslų. Apie organizacinę LKP (b) veiklos pusę, jos sąsajas su Kominternu rašyta tik labai bendrais bruožais, nepateikiant konkretaus vaizdo. Pirmoje dalyje pagrindinis dėmesys yra skiriamas Kominterno vadovavimo centralizacijos procesui, kuomet galutinai išryškėja glaudus ir nenutrūkstamas ryšys su VKP (b) CK vadovybe, o vidiniame LKP (b) gyvenime tuo metu išryškėja kova dėl vadovaujančio posto. Antroje dalyje dėmesys koncentruojamas į sistemingą Kominterno, kartu ir LKP (b), veiklos paralyžiavimą. Trečioje dalyje apžvelgiama LKP (b) „povandeninė veikla“, kuomet SSRS žvalgybos institucijos, prisidengdamos Kominterno komunistų partijomis, tarp jų ir LKP (b), vykdė žvalgybos užduotis. Paskutinėje, ketvirtoje, dalyje nagrinėjamas problematiškiausias 1938–1939 m. laikotarpis, kuomet Kominternas ir visiškai nutraukė, ir iš dalies atnaujino ryšius su LKP (b). 20 a. 3-4 dešimtmečiais nelegaliai veikusi Lietuvos komunistų partija nebuvo savarankiška politinė organizacija. Ji iš esmės veikė kaip slapta „Maskvos ranka“. Be propagandinio ir agitacinio darbo kai kurie jos nariai atliko ir SSRS specialiųjų tarnybų užduotis.

ISBN:
9789955122616
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74276
Updated:
2018-11-06 14:04:38
Metrics:
Views: 55
Export: