The Murder of the Jews in German-occupied Lithuania (1941-1944)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Murder of the Jews in German-occupied Lithuania (1941-1944)
Vėliau paskelbta žurnale: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung [Journal of East Central European Studies]. 2005, J. 54, H. 1, p. 56-79
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Himleris; Holokaustas; Kauno getas; Kolaboravimas; Koloboravimas; Lietuvių kolaboravimas su naciais; Lietuvos aktyvistų frontas; Lietuvos žydai; Nacių okupacija Lietuvoje; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Vilniaus getas; Vokiečiai; Vokiečių politika; Žydai; Žydų žudynės.
EN
Collaboration; Collobaration; German policy; Germans; Himmler; Holocaust; Jews; Kaunas ghetto; Lithuanian Activist Front; Lithuanian Jews; Lithuanian collaboration with Nazis; Mass murder of Jews; Nazis occupation in Lithuania; Soviet Union; Vilnius ghetto; World War II.
Summary / Abstract:

LTStatistika rodo, kad Vokietijoje išgyveno maždaug 7–8 tūkstančiai tų Lietuvos žydų, kurie buvo evakuoti iš Baltijos valstybių vokiečių atsitraukimo išvakarėse. Maždaug 1700 žydų liko gyvi Lietuvos teritorijoje, iš jų maždaug 900 išgyveno kaip partizanai miškuose, o likę – slėptuvėse ar gavę arijų dokumentus. Kai kurie iš likusių gyvų žydų buvo išgelbėti vietinių gyventojų – „pasaulio tautų teisuolių“. Lietuvoje vokiečių okupacijos metais liko maždaug 203–207 tūkstančių žydų. Iš jų išgyveno mažiau nei penki procentai. Iš jų mažiau nei vienas procentas išsigelbėjo Lietuvoje ar Vakarų Baltarusijos miškuose. Toks išgyvenusių žydų skaičius (arba procentas) yra vienas mažiausių tarp vokiečių okupuotų Europos šalių. Šį faktą galima paaiškinti tuo, kad vokiečiai turėjo gausų būrį bendradarbių iš vietinių gyventojų, kurių didelis skaičius savanoriškai stojo į okupantų policijos dalinius. Šie daliniai įvykdė daugiausia Lietuvos žydų žudynių Lietuvoje, taip pat dalyvavo žudant žydus Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje. Iš maždaug 15 tūkstančių Lietuvos žydų, kurie buvo deportuoti ar pabėgo į Sovietų Sąjungą, išgyveno maždaug 12 tūkstančių. Didžioji dalis tų, kurie žuvo, buvo Sovietų armijos 16-osio lietuviškosios divizijos kariai ir žuvo mūšiuose. Taigi garbinga daugelio Lietuvos žydų kartų istorija, jos žymios religinės ir pasaulietinės institucijos buvo tragiškai sunaikintos 1941–1944 metais.

ENAccording to estimates, about 7-8,000 Lithuanian Jews of those who were evacuated from the Baltic States on the eve of the German retreat survived in Germany. About 1,700 Jews survived in Lithuania, among them about 900 as partisans in the forests and the rest in hiding or with the help of Aryan documents. Some of them were aided by local people, those “Righteous among the Nations.” Out of the 203-207,000 Jews who had remained in Lithuania under German occupation, less than 5 percent survived; among them, less than 1 percent within Lithuania and in the forests of west Belarus. This number (or percentage) of surviving Jews was one of the lowest in comparison to other countries in Europe under German occupation. The explanation lies in the wide-scale collaboration with the Germans on the part of the local people and the large numbers among them who enlisted voluntarily into the police units that carried out most of the murder actions against the Lithuanian Jews and participated in the killings of Jews in Belorussia, the Ukraine, and the Generalgouvernement of Poland. From about 15,000 Lithuanian Jews who were deported or escaped to the Soviet Union, about 12,000 survived. Most of those who perished were soldiers in the Lithuanian 16 Division in the Soviet army and fell in battle. The glorious history of so many generations of Lithuanian Jewry, with its famous religious and secular institutions, came to its tragic end in the years 1941-1944. [From the publication]

ISSN:
0948-8294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30880
Updated:
2021-03-22 13:57:48
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: