Christiano Bartscho Dainų balsai : rinkinio sandara

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Christiano Bartscho Dainų balsai: rinkinio sandara
Alternative Title:
Christian Bartsch' collection Dainų balsai
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 137-145. Etninė muzika
Keywords:
LT
Lietuvių liaudies dainos; Prūsų liaudies dainos; Iki XIX a. pabaigos paskelbtų dainų rinktinė; Rinktinės šaltiniai; Dainų užrašymo vietovės; Mažoji ir Didžioji Lietuva; Melodijų notacijos ypatumai.
EN
Christian Bartsch; Lithuanian; Prussian-Lithuanian; Prussian folk songs; Collection of songs published up to the end of the 19th century; Sources of the collection; Geographical origin of the songs; Lithuania Minor and Major; Characteristics of melodic notation..
Summary / Abstract:

LT„Dainų balsai” – Christiano Bartscho sudarytas dvitomis lietuvių liaudies dainų rinkinys, kurį Tilžės Lietuvių literatūrinė draugija išleido 1886-1889 m. Heidelberge. Ilgą laiką šis dainynas dėl savo sudarymo ypatybių (į vokiečių kalbą išverstų dainų tekstų) menkai naudotas moksliniams tyrinėjimams ir praktinėje veikloje. Iki šiol „Dainų balsus“ ir čia esančią muzikinę medžiagą išsamiausiai aprašė ir tyrinėjo J. Čiurlionytė (1969). Šiame straipsnyje aptariamos dainyno atsiradimo prielaidos: kritiška to meto Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos ir kultūros padėtis, čia susiformavusios tautosakos rinkimo ir skelbimo tradicijos, Ch. Bartscho profesinė veikla ir asmeninis požiūris į lietuvišką kultūrą. Analizuojami ir klasifikuojami sudarytojo naudoti šaltiniai. Neretai „Dainų balsai“ yra laikomi Mažosios Lietuvos arba „prūsų Lietuvos“ dainynu, tačiau tai nėra visiškai tikslu. Iš rinkinyje publikuojamų 454 melodijų 321 užrašytos Mažojoje Lietuvoje, 97 – Didžiojoje Lietuvoje, 36 melodijų užrašymo vieta nenurodyta. Išanalizavus dainyne esančią medžiagą paaiškėjo, kad Ch. Bartschas panaudojo beveik visus žinomus to meto rašytinius ir rankraštinius šaltinius, todėl šis rinkinys pagrįstai laikytinas lietuvių liaudies dainų, užrašytų iki XIX a. pabaigos, melodijų sąvadu. Straipsnyje daug dėmesio skiriama melodijų pateikimui bei jų redagavimo ypatumams, atskleidžiantiems XIX a. lietuvių muzikinio folkloro būklę ir lietuvių etnomuzikologijos mokslo ištakas. [Iš leidinio]

EN“Voices of songs” – two volume collection of Lithuanian folk songs made by Christian Bartsch, which was issued by in 1886-1889 by literature community Tilsit Lithuanians in Heidelberg. This collection of songs for a long time due to features of its making (texts of songs translated into German language) was poorly used for scientific researches and practical activity. J. Čiurlionytė (1969) introduced the most detailed description of „Voices of songs“ and available musical information available in this collector. Preconditions of origin of this song collection are discussed in this article: critical situation of Lithuanian language and culture of that time Lithuania Minor, traditions of colleting and publishing of folklore generated there, professional activity of Ch. Bartsch and his personal attitude to Lithuanian culture. References used by the maker are being analysed. Often “Voices of songs” are considered as songs collection of Lithuania Minor or “Prussian Lithuania”, however such attitude is not quite exact. The collection contains 454 melodies: 321 thereof is recorded in Lithuania Minor, 97 – in Lithuania Proper, recording place of rest 36 melodies is not indicated. After analysis of material available in the song collection conclusion may be made that the author used almost all written and manuscript sources of that time, therefore this collection is reasonably considered as digest of melodies of Lithuanian folk songs recorded till the end of 19th century. The article widely discussed presentation of melodies and features of their editing, which disclosed status of Lithuanian musical folklore as well as first steps of science of Lithuanian folk music.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Pamirštas L. Pasargės tekstas : nepastebėti duomenys apie etninę kultūrą Kuršių nerijoje / Dalia Kiseliūnaitė. Res humanitariae. 2008, t. 4, p. 220-235.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11006
Updated:
2018-12-20 22:53:24
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: