Klaipėdos apylinkių liuteroniškosios giesmės šiandien: tradicijų ir inovacijų sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos apylinkių liuteroniškosios giesmės šiandien: tradicijų ir inovacijų sąsajos
Alternative Title:
Lutheran psalms singing tradition of Klaipėda region today: traditions and innovations
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 260-268
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Inovacijos / Innovations; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos krašte iki pat šių dienų yra žinoma lietuviškų liuteroniškųjų giesmių tradicija. Iki šiol šios giesmės giedamos ir bažnyčioje, ir namuose. Sekant šios tradicijos tęstinumo apraiškas dažnai pastebima, kad svarbi giedojimo problema čia yra vokiškųjų choralinių melodijų ir vietinės, lietuviškosios tradicijos melodinių variantų skirtybės. Klaipėdos krašto liuteronai melodijas dažnai perkuria savaip ir gieda sau artimesne muzikinės kalbos dvasia. Konservatyvesni liuteronų kunigai yra linkę liaudies, pačių Klaipėdos krašto žmonių perkurtas melodijas laikyti klaidomis, paklydimais ar kitais negatyviais reiškiniais. Yra ir kita giesmių liaudiškųjų melodijų vertinimo pozicija, palaikanti meniškai vertingus tokių melodijų naujadarų variantus ir laikanti jas teigiamomis vietinės liaudies kultūros palikimo vertybėmis. Klaipėdos krašto liuteroniškųjų giesmių kanoninės ir vietinės tradicijų tyrimai – svarbi ir neatidėliotina problema, nes negailestingai bėgantis laikas veja užmarštin vis daugiau faktų, būtinų įvairiems tiek giesmių tekstų, tiek melodijų tyrimams. Šiuo metu svarbiausia ir neatidėliotina yra aktyvios giesmių garso įrašų fiksacijos problema. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute pradėti šio krašto liuteroniškų giesmių tyrimai ne tik etnomuzikologiniu, bet ir sociologiniu bei kultūrinės antropologijos aspektais. Išsamiuose interviu giesmininkai apibūdina savo požiūrį į šią giedojimo tradiciją, jos raidos bei tęstinumo problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos apylinkės; Liuteroniškos giesmės; Kultūros (muzikos) antropologija; Choralinių melodijų lituanizavimas; Gyvoji tradicija; Inovacijos; Tekstų šiuolaikinimas; Mažoji Lietuva.

ENThe tradition of the Lithuanian Lutheran hymns is well-known to these days in Klaipėda region. These hymns are still sung both in the church and at home. In examining the continuity of this tradition, the differences between the German choral melodies and the local melodic variants of the Lithuanian tradition are often noted. The Lutherans of Klaipėda region often recreate the melodies in their own way and sing it in the spirit of the musical language closer to them. The more conservative Lutheran priests tend to regard the melodies recreated by the people of Klaipėda region as errors, mistakes and other negative phenomena. However, it is possible to view the folk melodies of the hymns from a different perspective that supports the artistically valuable innovative variants of these melodies and regards them as positive values of the heritage of local folk culture. The studies of the canonical and the local traditions of Lutheran hymns in Klaipėda region represent an important and pressing problem because the merciless passage of time erases the information required for the study of both the various texts of hymns and their melodies. At the present, the most important and urgent task is to actively make audio records of these hymns. The Institute for the History and Archaeology of the Baltic Region initiated research on the Lutheran hymns, focusing on their ethno-musicological, sociological and cultural anthropological aspects. The detailed interviews present the singers’ views on this tradition of singing, as well as the problems of its development and continuity.

ISBN:
9986-19-956-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3402
Updated:
2020-03-12 13:30:53
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: