Kompiuterinis šriftas Palemonas filologams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterinis šriftas Palemonas filologams
Alternative Title:
Computer Font Palemonas for Philologists
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 303-326
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinis šriftas; Šriftai, elektroniniai; Rašmenys, lietuviški; Abėcėlė; Fonetinė transkripcija; Ženklų kodavimas; Lituanistinis šriftas; Transkripcija.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kompiuterinis šriftas; Lituanistinis šriftas; Šriftai, elektroniniai; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Ženklų kodavimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas kompiuterinis šriftas, pavadintas Palemono vardu ir skirtas lituanistikos reikmėms. Straipsnio tikslas – supažindinti naujojo šrifto vartotojus su šrifto kūrimo priežastimis, svarbiausiomis nuostatomis ir taikymo galimybėmis. Pagrindinė Palemono atsiradimo priežastis – lingvistinių ženklų poreikis ir pribrendusi būtinybė ,,susikalbėti“ elektroniniais tekstais. Būtent šią galimybę suteikia Palemonas. Palemono ženklų aibę sudaro keli poaibiai: 1) įprastinės dabartinės lietuvių kalbos abėcėlės raidės, 2) lietuviškos kirčiuotos raidės, 3) lituanistiniai rašmenys, 4) graikų abėcėlė, 5) kirilika, 6) skaitmenys ir simboliai. Didžiausią aibės dalį sudaro lietuvių filologijoje vartojami specialieji ženklai: 1) senųjų raštų, 2) tarmių fonetinės transkripcijos, 3) baltistikos ir indoeuropeistikos. Straipsnyje taip pat aprašomi darbo su Palemonu ypatumai, Palemono aprašo lituanistinių rašmenų išdėstymas, reikalinga programinė įranga, aptariamos su Palemonu nederančios programos.

ENThe article introduces the computer font Palemonas, which is intended for Lithuanistic needs. The aim of the article is to introduce users of the new font to the font development reasons, the main provisions, and application possibilities. The main reason for development of Palemonas—the need for linguistic symbols and an emerged need to communicate by electronic texts. Palemonas provides this possibility. The set of Palemonas symbols has a number of subsets: 1) regular Lithuanian language alphabet letters, 2) Lithuanian stressed letters, 3) Lithuanistic characters, 4) the Greek alphabet, 5) Cyrillic alphabet, 6) digits and glyphs. The greatest part of the set is made of special symbols: 1) symbols of old scripts, 2) phonetic transcription of dialects, 3) the Baltic studies and Indo-European linguistics. The article also describes peculiarities pertaining to work with Palemonas, set out of Lithuanistic characters, required software, and software interfering with Palemonas.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1982
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 145    Downloads: 17
Export: