X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia
Editors:
Subačius, Giedrius, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Pages:
365 p
Series:
Bibliotheca archivi Lithuanici; t. 3
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklė.
Keywords:
LT
Autorystė; Gramatika; Gramatikos struktūra; Kalbos dalys; Lenkų kalba; Rankraštis; Rankraščio istorija; Tarties taisyklės; Vandenženkliai; Žemaitiška gramatika; Žemaičiai.
EN
Authorship; Grammar; History of manuscript; Lithuanian; Lowland dialect; Lowland grammar; Manuscript; Parts of speech; Polish; Rules of pronunciation; Structure of grammar; Water marks.
Reviews:
Recenzija leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2003, 9
Summary / Abstract:

LTKrokuvos Čartoriskių bibliotekoje yra išlikęs kriptonimais X.D.K.P.S. pasirašytos žemaitiškos lietuvių kalbos gramatikos rankraštis. Tai seniausia žinoma žemaičių tarme grįsta lietuvių kalbos gramatika. Kaip rodo vandenženkliai ir istorijos duomenys, ji tikriausiai parašyta apie trečiąjį XIX amžiaus dešimtmetį (po 1820-ųjų). Antraštiniame puslapyje gramatika pavadinta „Lietuvių kalbos taisyklės arba lietuvių kalbos gramatika“. Kol kas niekam nepavyko nustatyti rankraščio autoriaus, tad gramatika čia tebelaikoma anonimine. Šioje knygoje X.D.K.P.S. gramatikos rankraštis publikuojamas pirmą kartą. Jo gale esantis lietuvių-lenkų kalbų žodžių sąrašas 1959 metais jau buvo paskelbtas Jono Kruopo. Čia skelbiami trys X.D.K.P.S. gramatikos tekstai: 1) fotografuotinis kartu su 2) perrašytu autentiškos rašybos lenkišku originalu bei atskirai – 3) vertimas į dabartinę lietuvių kalbą. Taip pat skelbiami Giedriaus Subačiaus ir Halinos Karas straipsniai apie gramatikos rankraštį, lietuvių ir lenkų kalbos ypatybes.

ENA manuscript of the grammar of the Samogitian Lithuanian language signed by cryptonyms X.D.K.P.S. has survived in the Czartoryski Library in Krakow. It is the oldest known grammar of the Lithuanian language based on the Samogitian dialect. Hydronyms and historical data show that it was probably written approximately in the twenties of the 19th century (after 1820). In the title-page, the grammar is titled “Lietuvių kalbos taisyklės arba lietuvių kalbos gramatika” [Rules of the Lithuanian Language or the Grammar of the Lithuanian Language]. Thus far nobody managed to identify the author of the manuscript, therefore it is considered that the author of the grammar is anonymous. In this book, the grammar manuscript X.D.K.P.S. is published for the first time. The list of Lithuanian-Polish words provided at its end was published by Jonas Kruopas in 1959. Three texts from X.D.K.P.S. grammar are published here: 1) the photographed one together with 2) the rewritten Polish original of authentic spelling and separately – 3) a translation into the modern Lithuanian language. The articles about the grammar manuscript and the features of the Lithuanian and Polish languages by Giedrius Subačius and Halina Karas are also published.

ISBN:
542001498X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18899
Updated:
2020-08-27 08:02:58
Metrics:
Views: 9
Export: