Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo
Publication Data:
Vilnius : LKI l-kla, 2001.
Pages:
178 p
Series:
Bibliotheca archivi Lithuanici; [t.] 2
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Janas Maleckis; Janas Seklucianas; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Vertimas / Translation.
Reviews:
Recenzija leidinyje Linguistica Baltica. 2002, vol. 10, p. 177-182
Summary / Abstract:

LTKnygoje įvairiais pjūviais analizuojama Prūsijos kunigaikštijoje XVI a. kilusi polemika tarp lenkiškų katekizmų rengėjų Jano Maleckio-Sandeckio ir Jano Sekluciano dėl kanoninio vertimo principų. Ši diskusija svarbi ne vien lenkų, bet ir lietuvių raštijos bei kultūros istorijai, kadangi į ją buvo įsitraukęs Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius Stanislovas Rapolionis. Martynas Mažvydas savąjį Katekizmą rengė pačiame polemikos įkarštyje. Pirmas keturias paties katekizmo dalis jis vertė iš 1545 metais išėjusio Sekluciano Katekizmo, tačiau kai kuriose vietose nuo jo gerokai nutolo. Šie faktai skatina ieškoti nutolimo priežasčių ir Mažvydo sąsajų su tuometiniais filologiniais ir teologiniais ginčais. Maleckio ir Sekluciano polemika buvo užfiksuota laiškuose ir kituose raštuose, tačiau dauguma jų nespausdinti, todėl ne visi pasiekė mūsų laikus. Iki šiol žinomą diskusijos dalį atspindi išlikęs Maleckio 1547 metais parašytas poleminis traktatas „Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam polonicom“. Siekiant sudaryti sąlygas toliau tirti polemikos dėl katekizmų kanoninio vertimo aplinkybes ir XVI amžiaus raštijos kontekstą, knygoje spausdinama ir „Defensio...“ faksimilė, perrašas bei vertimas į lietuvių kalbą. Knygoje apžvelgiama Maleckio ir Sekluciano veikla, jų verstų katekizmų leidimo aplinkybės, atkuriama polemikos eiga. Joje nagrinėjama Sekluciano ir Maleckio katekizmų bei pačios polemikos įtaka Mažvydo Katekizmui, pateikiama naujų argumentų, liudijančių, kad pirmoji lietuviška knyga veikiausiai buvo išleista 1547 metų pradžioje, o ne pabaigoje.Reikšminiai žodžiai: Janas Maleckis; Janas Seklucianas; Katekizmas; Mažvydo "Katekizmas"; Polemika; Prūsija; Reformacija; Vertimas; Catechism; Catechism by Mažvydas; Dispute; Jan Malecki; Jan Seklucian; Prussia; The Reformation; Translation.

ENThe polemic which started between Jan Malecki-Sandecki and Jan Seklucjan, the compilers of Polish catechisms, on canonical translation principles in the Duchy of Prussia in the 16th century is analysed from various perspectives in the book. This debate is important not only for the history of Polish but also Lithuanian literature and culture because Stanislovas Rapolionis, Professor of theology at Königsberg University, was involved in it. Martynas Mažvydas was preparing his catechism in the very heat of this polemic. He translated the first four chapters of Seklucjan’s catechism published in 1545, however, he digressed from it much in certain places. The above facts urge to look for the digression causes and Mažvydas’s links with philological and theological disputes of the time. Malecki and Seklucjan’s polemic was recorded in their letters and other pieces of writing, but not all of them survived as most of them were unprinted. The part of the discussion known today is reflected by Malecki’s polemic treatise “Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam polonicom” which was written in 1547 and survived. In order to study further the circumstances of the polemic on canonical translations and the context of the 16th-century writing, the facsimile of “Defensio...”, its transcription and translation into Lithuanian are published in the book. The book contains an overview of Malecki and Seklucjan’s activities; the circumstances under which catechisms translated by them were published, the course of the polemic is reconstructed. The influence of Seklucjan and Malecki’s catechisms and the polemic itself on Mažvydas’s catechism are analysed, new arguments evidencing that the first Lithuanian book was probably published in early rather than late 1547 are provided.

ISBN:
9986668344
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5241
Updated:
2017-05-16 19:00:43
Metrics:
Views: 46
Export: