Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas, taikant komunikacinį metodą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas, taikant komunikacinį metodą
Alternative Title:
The Lithuanian language skills development of pre-primary bilingual children applying communicative metod
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 143-147
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Komunikacija / Communication; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai analizuojamos dvikalbių vaikų kalbinės komunikacijos ugdymo teorinės prielaidos, išryškinami šiuolaikinės lingvistikos teoriniai pasiekimai bei kalbų mokymo metodinė patirtis. Pristatomi diagnostinio tyrimo metu ištirti priešmokyklinio amžiaus dvikalbių vaikų lietuvių kalbos saviraiškos lygiai ir ypatumai. Konstatuojama, kad ugdomasis eksperimentas patvirtino hipotezę apie dvikalbių vaikų lietuvių kalbos ugdymo proceso veiksmingumo sąlygas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinio amžiaus dvikalbiai vaikai; Interferencija; Bilingvizmas; Multilingvizmas; Komunikacinis metodas; Modelis; Preschool bilingual children; Interference; Bilinguaism; Multilinguaism; Komunicative method; Model.

ENThe article conducts a theoretical analysis of theoretical preconditions for teaching linguistic communication to bilingual children, highlights theoretical achievements in the modern linguistics and methodical experience of language teaching. The article presents the levels and features of self-expression of the Lithuanian language of pre-school bilingual children studied at the time of conducting the diagnostic research. The article states that the educational experiment has proved the hypothesis about the conditions for the effective process of teaching the Lithuanian language to bilingual children.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7156
Updated:
2018-12-17 11:49:54
Metrics:
Views: 80    Downloads: 27
Export: