Shift in conceptualising student assessment in the process of education paradigm change

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Shift in conceptualising student assessment in the process of education paradigm change
Alternative Title:
Studentų vertinimo esmės kaita edukacinės paradigmos virsmo kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 4 (62), p. 51-58
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Studentų vertinimas; Ugdymas / Education.
EN
Educational paradigms; Higher education; Student assessment.
Summary / Abstract:

LTKintant studentų pasirengimo gyventi ir veikti sparčiai kintančiame pasaulyje supratimui, XXI a. susidaro prielaidos nuo mokymo paradigmos - aktyvios pedagogo ir gana pasyvios besimokančiojo veiklos - pereiti prie mokymosi - aktyvios ir ypač savarankiškos besimokančiojo veiklos - paradigmos realizavimo. [...] Šio straipsnio tikslas yra išryškinti studentų mokymosi vertinimo esmės kaitą edukacinės paradigmos virsmo kontekste. [...] Apibendrinant vertinimo esmę edukacinės paradigmos aspektu galima išskirti tokius esminius bruožus: poveikio paradigmoje vertinimo tikslas - reitinguoti pasiekimus; pažymys pabrėžia žinias (dažniausiai reprodukuotas) ir gebėjimus; vertinimo objektas - konstatuojamosios žinios (žinių gausa, gebėjimas pakartoti ir įsiminti); vertinimo metodikos - apibendrinantis vertinimas, pagrįstas normomis ar kriterijais. Sąveikos paradigmoje vertinimo tikslas - sužinoti, kiek ir kaip gerai siekiamas/pasiektas mokymo(-si) tikslas bei sąveikos tarp studento ir dėstytojo kokybiškumas; vertinimo objektas - žinios (dažniausiai reprodukuotos) ir gebėjimai bei kiek sąveikos procesas buvo aktyvus, tikslingas, skatinantis mokymąsi ir pan.; vertinimo metodikos - formuojantis (sumuojantis) vertinimas ir apibendrinantis vertinimas, pagrįstas kriterijais. Mokymosi paradigmoje vertinimo tikslas - pastiprinti, paskatinti mokymąsi; patikrinti supratimą, jį lydinčius gebėjimus, požiūrius; vertinimo objektas - žinių, supratimo konstravimas, įvaldymas; gebėjimų, požiūrių plėtojimas; vertinimo metodikos - formuojantis (sumuojantis) vertinimas ir apibendrinantis vertinimas, pagrįstas kriterijais bei savęs vertinimu. [Iš leidinio]

ENWith the changing notion of learner's preparedness to live and act in a rapidly changing world, the 21st century has created prerequisites for shifting from teaching, i.e. an active position of a teacher and passive position of a learner, to learning which implies an active position of a learner. The teaching and learning paradigms have significant differences. Shifting from the paradigm of teaching to the paradigm of learning means a fundamental change in educational activities. One of the key changes is shift in assessment. Recently many debates occur on student assessment. Within the educational process, assessment of student's knowledge is one the most difficult issues. The process of assessment is important both for the student and evaluator. Therefore, problem identification and search for problem solving tools is an important task. Student learning assessment should be based not on an accidental but a valid model of assessment. The article discusses assessment in three education paradigms: teaching, interaction and learning. The theoretical discussion concerns the shift in conceptualising assessment and its change within the context of educational paradigms, acknowledgement of assessment, topicality of assessment and value concepts with reference to paradigm change. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19119
Updated:
2018-12-17 12:19:06
Metrics:
Views: 11
Export: