Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo = The Lithuanian organ art: from Baroque to Classicism : vargonų katalogas, XVII a. - XIX a. pirmoji pusė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo =: The Lithuanian organ art: from Baroque to Classicism : vargonų katalogas, XVII a. - XIX a. pirmoji pusė
Publication Data:
Vilnius : Savastis, 2009.
Pages:
364 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTIšlikęs XVIII a. vidurio – XIX a. pirmosios pusės Lietuvos vėlyvojo baroko ir klasicizmo vargonų paveldas – unikalus muzikos ir dailės istorijos paminklas. Vargonai – tai kelių menų sintezė. Jie – ir muzikos instrumentas, ir mažosios architektūros, ir taikomosios dailės sritis vienijantis kūrinys. Todėl suprantama, kad vargondirbystės raidos tyrinėjimas apima dvi disciplinas – muzikos instrumentų ir taikomosios dailės meno istoriją, nes vargonų prospektai puošiami polichrominiu dažymu, drožinėtais ornamentais, skulptūromis. Tačiau dėl vargonams būdingo menų sintetiškumo, o taip pat dažno polistilistikos reiškinio bei provincijoje vėlavusio romantizmo ir istorizmo stilistinių krypčių nėra galimybės nurodyti tikslią vieno ar kito stilistinio laikmečio pradžios ar pabaigos datą, tinkamą visai Lietuvai. Kataloge buvo pasirinktas klasikinių ir romantinių vargonų sandūros laikas – XIX a. vidurys (~1850-1860), remiantis tuo metu akivaizdžia stiliaus kaita instrumentų dispozicijose, prospektų kompozicijose. Tai lėmė šioje knygoje pristatomų vargonų laikotarpio ribas – tai XVII a.-XIX a. pirmoji pusė. Katalogo vargonų geografija išeina už dabartinės Lietuvos ribų, nes apima XVIII a. vidurio-XIX a. pirmosios pusės Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų bei joms administratoriaus teisėmis pavaldžias Kuršo ir Livonijos vyskupijų teritorijas. Katalogo rengimui naudota daugelio Lietuvos valstybinių, bažnytinių, žinybinių ir privačių archyvų medžiaga, kiekvieni vargonai iliustruojami keliomis nuotraukomis su vargonų prospektu ir jo fragmentais, griežykla, vamzdynu ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos bažnyčių vargonai; Katalogas; Dispozicija; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius.

ENThe surviving heritage of Lithuanian late Baroque and classical pipe organs, dating back to the mid-18th c. – the 1st half of the 19th c., is a unique historical monument of music and art. Pipe organs are a synthesis of several types of art. They are musical instruments and creations linking small architecture and applied art. Therefore, the studies of the development of organ-making are certainly related to two disciplines – history of musical instruments and applied fine arts because prospects of pipe organs are decorated with polychromic painting, engraved ornaments and sculptures. However, due to art synthesis, which is typical of pipe organs, as well as a frequent phenomenon of polystylism and the stylistic trends of romanticism and historicism, which were delayed in the periphery, it is impossible to specify an exact start and end of a certain stylistic period applicable to entire Lithuania. The transitional period from classical to romantic pipe organs, the mid-19th c. (~1850–1860), was selected in the catalogue based on the obvious style change in instrument dispositions, compositions of prospects. It determined the time-scale of the organs presented in the book, 17th c. – the 1st half of the 19th c. The geography of the pipe organs in the catalogue exceeds the present boundaries of Lithuania, as it covers the territories of Vilnius and Samogitian dioceses and Courland and Livonia dioceses, subordinate to the former on the basis of the administrator’s rights in the mid-18th c. – the 1st half of the 19th c. The material from Lithuanian national, ecclesiastical, institutional and private archives was used for the development of the catalogue, each pipe organ is illustrated by several pictures with the organ prospect and its fragments, the console, pipes, etc.

ISBN:
9789986420781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18905
Updated:
2014-02-26 11:54:47
Metrics:
Views: 35
Export: