XVIII a. antros pusės Vilniaus vargonų statybos mokyklos meistrų vargonų prospektai: kompiliuota ar originalu ?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. antros pusės Vilniaus vargonų statybos mokyklos meistrų vargonų prospektai: kompiliuota ar originalu ?
Alternative Title:
18th century organ prospects in Lithuania: compiled or original
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 35, p. 153-166. Pirmavaizdis ir kartotė : vaizdinių transformacijos tyrimai
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTVargonų statybos menas Lietuvoje pradėjo sparčiai rutuliotis nuo XVIII a. vidurio, kai iš vokiškų žemių į Vilnių atvyko keletas vargonų meistrų. Kiekvienas jų atsivežė skirtingose dirbtuvėse įgytas vargonų amato žinias. Atvežtinių tradicijų, užsakovų reikalavimų ir vietos meninių tradicijų veikiamas Vilniuje vargonų stilius evoliucionavo, taip susiformavo Vilniaus vargonų mokykla. Jos įkūrėju vadinamas meistras A. G. Zelle. Meistras Lietuvoje pristatė Karaliaučiaus vargonų mokyklą. Nuo 1752 m. pas jį pameistriu dirbo N. Jantzonas, vėliau tapęs vienu geriausių XVIII a. II pusės vargonų meistrų. Jo gamintuose prospektuose akivaizdi ne tik Karaliaučiaus mokyklos tradicija, bet ir Hamburgo vargonų prospektų kompoziciniai deriniai. Kito Vilniaus meistro - J. F. Scheelio vargonų prospektuose sunku įvardyti konkrečios šalies vargonų įtaką. Jo vargonų prospektų architektūrinę kompoziciją sudaro du aukšti, gaubti šoniniai bokštai, trikampio plano centrinis bokštelis ir plokščios tarpinių langelių plotmės - šią kompoziciją galima vadinti ankstyvąja Vilniaus vargonų prospektų forma. Ją naudojo daugelis XVIII a. II pusės meistrų. Ilgainiui kompozicija šiek tiek modifikuota: ji susiaurėjo, prasiplėtė, šoniniai bokštai tapo daugiabriauniai, centrinis - gaubtas. Ją papildžius šoniniais langeliais susiformavo vidutinių vargonų prospektų forma. Toks barokinis vargonų prospektų tipas Žemaitijoje vyravo net iki XIX a. 2 deš. Prie vidutinio dydžio prospektų šonų prišliejus aukštus pedalų bokštus su simetriškai juosiančiais langeliais, susiformavo didžiųjų vargonų prospektų kompozicinis tipas.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Muzikos instrumentai; Pučiamieji instrumentai; Vargonai; Prospektai; Projektai; Piešiniai; Eskizai; Bibliotekos; Drawing; Project.

ENOrgan construction art in Lithuania took a rapid development pace from the middle of the 18th century when a few German masters of organs came to Vilnius. Each of them brought knowledge about organs acquired in different workshops. Brought traditions, requirements of customers, and local artistic traditions formed the style of Vilnius organs which then developed into Vilnius Organ School. Its foundator is considered a master of organs A. G. Zelle. He introduced Konigsberg organ school in Lithuania. From 1752, he employed as apprentice N. Jantzon, who later became one of the best masters of organs of the 2nd haft of the 18th century. His prospects reflect traditions not only of Konigsberg school, but also compositional mixtures of the organ prospects of Hamburg. In the prospects of the other master of organs of Vilnius J. F. Scheeli, the influence of any certain country can hardly be defined. The architectural composition of his prospects consists of two tall rounded side towers, triangular shaped central tower, and the flat plains of intermediate windows; this composition may be called the early Vilnius organ prospect form. It was used by the most of masters in the 2nd half of the 18th century. Eventually, the composition was slightly modified: it became narrower and more extensive, side towers became multi-angular and the central one became round. By adding side windows, the form of the organs of medium prospect was formed. Such type of prospects of Baroque organs was dominant in Samogitia even till 1810s. The compositional type of large organs was formed by adding tall pedal towers with symmetrically surrounding windows aside the medium-sized prospects.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7267
Updated:
2018-12-20 23:01:06
Metrics:
Views: 26
Export: