XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų projektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų projektai
Alternative Title:
Projects for organ prospects by the 18th c. organ builders of Vilnius
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 39, p. 33-42. Kūrinys, menininkas, erdvė
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; Jantzon, Nicolaus; Scheel, Joachim Friedrich; Zelle, Arendt Gerhardt; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas unikalus eskizų, projektų ir spausdintų graviūrų įklijų, vaizduojančių XVIII-XIX a. taikomosios dailės kūrinius (altorius, vargonų prospektus) albumas, saugomas iš Vilniaus Dailės Akademijos Retų spaudinių skyriuje. Straipsnyje nagrinėjama dešimt šio albumo XVIII-XIX a. pr. vargonų eskizų-projektų. Analizuojamų vargonų eskizų autoriai nėra tiksliai žinomi, tačiau XVIII a. vargonų prospekto architektūrinė struktūra buvo neatsiejama nuo instrumento, ją nulemdavo vargonų meistras, todėl galima manyti, kad tai – pačių vargonų meistrų arba pagal jų projektinius eskizus sukurti piešiniai. Pagal įrašų fragmentus, išlikusius kai kuriuose projektuose, autorius nustato projekto įgyvendinimo datą ir vietą, taip pat patikslina vargonų autorių pavardes, kuriuos neteisingai buvo įvardinęs lenkų menotyrininkas M. Zglińskis, tyrinėjęs šiuos prospektus anksčiau. Šiuose dešimtyje XVIII-XIX a. vargonų projektų matosi Vilniaus vargonų statybos mokyklos prospektų evoliucija, išlikę įrašai atskleidžia naujų žinių apie plačiai nusidriekusią vilniečių meistrų darbo teritoriją. Kai kurių aprašomų prospektų struktūra analogiška Vilniuje išlikusiems projektams, taigi jie priskiriami Vilniaus vargonų meistrams J. F. Scheeliui ir L. Klimowicziui. Iškeliamos naujos hipotezės apie kelių vargonų priskyrimą konkretiems Vilniaus meistrams, įvardijamos naujos ir tikslinamos įvairių vietovių bažnyčios, susijusios su šiais eskizais.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Vargonai; Vargonų prospektai; Vargonų meistrai; Zelle, Arendt Gerhardt; Scheel, Joachim Friedrich; Klimowicz, Liudvik; Jantzon, Nicolaus; 18th C.; Vilnius; Organs; Organ prospects; Organ builders; Gerhardt Arendt Zelle; Joachim Friedrich Scheel; Liudvik Klimowicz; Nicolaus Jantzon.

ENThe article presents a unique album of sketches, projects and insets of printed engravings representing 18th-19th-cc. applied arts (altars, organ prospects) from the collections of the Rare Publications Department in the library of the Vilnius Academy of Fine Arts. Ten original sketches-projects have been chosen for detailed analysis in this study. Referring to fragments of inscriptions that have survived in several projects, the author traces the date and place of the realisation of the represented organs and establishes as well as revises the names of organ builders, erroneously identified by the Polish art historian MN. Zgliński who had studied these projects before. These ten 18th-19th-cc. projects for organs reveal the evolution of prospects from the Vilnius organ building school: the surviving inscriptions provide new information about the widely extended territory in which builders of Vilnius worked: from Vilnius to Nesvyžius and Bohdanov. Several organ prospects that have survived in Vilnius repeat those represented in the projects quite precisely; thus, they are attributed to the Vilnius builders Joachim Friedrich Scheel and Liudvik Klimowicz. The study also raises new hypotheses about the attribution of several organs to specific builders from Vilnius; new churches in various locations related to these projects have been identified and others have been established more precisely. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7270
Updated:
2018-12-17 11:39:56
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: