Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla : meistro Nicolauso Jantzono fenomenas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: meistro Nicolauso Jantzono fenomenas
Alternative Title:
Vilnius school of late baroque organ building: the phenomenon of master Nicolaus Jantzon
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2011, 12, p. 135-148
Keywords:
LT
J. F. Scheelis; J. J. Mosengelis; N.Jantzonas; Nicolaus Jantzon; Baltarusija (Belarus); Kurtuvėnai; Tytuvėnai; Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Barokas / Baroque; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi pastaraisiais metais atlikti tyrimai ir per podoktorantūros stažuotę surinkta archyvinė ir gretutinė istoriografinė medžiaga, naujais duomenimis papildanti informaciją apie Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistrų kilmę ir išplečianti darbų geografinę sklaidą. Tai duomenys iš ekspedicijų, per kurias tyrinėti visi išlikę žinomi ir Vilniaus mokyklai bei jos ryškiausiam atstovui Nicolausui Jantzonui priskiriami barokiniai vargonai Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Pateikiami N. Jantzono kaip svarbiausio ir kūrybiškai aktyviausio Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistro istoriografiniai faktai, diskutuojama Tytuvėnų, Troškūnų ir Kurtuvėnų bažnyčių vargonų autorystės klausimu, analizuojami išlikę instrumentai, apibrėžiant unikalius šiam meistrui būdingus vargonų ypatumus, susijusius su vargonų fasadų architektūra ir tokios architektūrinės kompozicijos kilme bei formavimusi, ir nagrinėjant N. Jantzono vargonams būdingų registrų sandaros, kilmės ir įsitvirtinimo Lietuvoje problematiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: G. A. Zelle; G. S. Caspari; J. F. Scheelis; J. J. Mosengelis; Jula; N.Jantzonas; Nicolaus Jantzon; Unda maris; Vargonų dispozicijos; Vargonų fasadų architektūra; Vargonų statyba; Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla; Vox Campanorum; Architecture of organ facade; Georg Sigismund Caspari; Gerhardt Arendt Zelle; Joachim Friedrich Scheel; Johann Josua Mosengel; Jula; Nicolaus Jantzon; Organ stoplist; The Vilnius School of Late Baroque Organ Building; Unda Maris; Vox Campanorum.

ENThe article presents the latest research carried out during the last years and the archival and parallel historiographical material collected over the post-doctoral internship that gives new data about the origin of the masters of the Vilnius school of late baroque organ building and expands the geography of dissemination of their instruments. The data were gathered during expeditions researching all surviving baroque organs attributed to the Vilnius school and its most distinguished master Nicolaus Jantzon in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus, and Ukraine. Historiohraphic facts about Jantzon as the most distinguished and the most creatively active master of the Vilnius school of late baroque organ building are presented, the issue of the authorship of the organs in churches in Tytuvėnai, Troškūnai and Kurtuvėnai is discussed, and the surviving instruments are analysed, defining the unique features of the instruments by the master in terms of the architecture of the organ facades and the origin and formation of this architectural composition. The issue of the structure, origin and consolidation in Lithuania of the registers characteristic of Jantzon organs is also discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33875
Updated:
2018-12-17 13:08:09
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: