Žymiausio Vilniaus barokinių vargonų meistro Mikalojaus Jansono didžiųjų instrumentų tyrimai. Vargonų Vilniaus Bernardinų, Troškūnų ir Kurtuvėnų bažnyčiose rekonstravimo studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žymiausio Vilniaus barokinių vargonų meistro Mikalojaus Jansono didžiųjų instrumentų tyrimai. Vargonų Vilniaus Bernardinų, Troškūnų ir Kurtuvėnų bažnyčiose rekonstravimo studija
In the Book:
Podoktorantūros stažuotojų konferencija, 2011. Kaunas: Vitae Litera, 2011. P. 20-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos XVIII a. kultūros istorija; Mikalojus Jansonas (1720-1791); Mokslinis muzikinių instrumentų restauravimas; Muzikos instrumentai; Vargonai; Vargondirbystės menas; Vargonų meistras, Mikalojus Jansonas; Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla; History of Lithuanian cultural of the 18th century; Musical instruments; Nicolaus Jantzon; Nicolaus Jantzon (1720-1791); Organ builder; Organ-building; Organs; Scientific reconstruction of musical instruments; Vilnius school of late Baroque organ-building.
Keywords:
LT
Apsauga ir restauravimas / Preservation and restoration; Barokas / Baroque; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music; XVIII a. kultūros istorija.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. antrojoje pusėje Vilniuje susitelkė kelių vargondirbių grupė, įtakingai formavusi vargondirbystės meno vystymąsį LDK teritorijoje Vidurio ir Rytų Europoje. Šios grupės vargondirbių pameistrių ir sekėjų kryptinga veikla tęsėsi iki 1840 m. Ši veikla pagrįsta ir apibrėžta kaip savarankiška Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla. Šiuo straipsniu siekiama atlikti žymiausio šios mokyklos atstovo Nicolauso Jantzono (1720–1791) svarbiausių instrumentų tyrimus, apibrėžti šio meistro specifinius stiliaus bruožus, parengti jo didžiųjų instrumentų rekonstrukcijos projektus. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos svarbiausiojo atstovo – meistro Jantzono kūrybinė sklaida apėmė ne tik dabartinę Lietuvą, pietryčių Lenkiją, pietryčių Latviją, pietų ir vakarų Baltarusiją, bet ir vakarų Ukrainą – Lvovą ir jo apylinkes. Tyrime apibrėžti Jantzonui ir jo sekėjams būdingi skiriamieji bruožai, tarp kurių: dvibokštė vargonų fasadų architektūrinė kompozicija, dvimanualiai vargonai be pedalų klaviatūros. Atitinkamai kompleksinis tyrimas nurodo, kad rekonstruojant Troškūnų ir Kurtuvėnų instrumentus reikėtų vadovautis Tytuvėnų bei Šimonių vargonų duomenimis. Vargonų užsienio šalyse paieška ir tyrimai padėjo nustatyti Vilniaus meistrų geografinę sklaidą. Nauja informacija papildė Jantzono ir kitų meistrų instrumentų specifikaciją: jiems būdinti unikalūs registrai, dažnas konusinių (verpstės formos) vamzdžių vartojimas, registro Rohrflet su ilgu vamzdeliu kepurėlėje naudojimas.

ENThe Vilnius organ builder Nicolaus Jantzon (Mikalojus Jansonas, 1720-1791), born not far from Hamburg, is one of the most distinguished masters in the history of the art of organ-building in Lithuania. He was first mentioned in Vilnius in 1752. Almost all grand baroque instruments attributed to him have survived only in fragments; part of them was completely destroyed. Jantzon is described as the most important master of the Vilnius school of late Baroque organ-building, worked not only in the present-day territory of Lithuania, south-eastern Poland, south-eastern Latvia, southern and western Belarus but also in western Ukraine - Lvov and the environs. During the internship, specialised research into the work and the instruments by Jantzon, was carried out; field trips in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus and Ukraine were taken. The results of the research were presented at international conferences in England and Lithuania. Consultations with Swedish organ researchers and restoration experts allowed using modern technologies for documentation. The scientific reconstruction study of Jantzons organs in Vilnius Bernardinai, Troškūnai and Kurtuvėnai churches was prepared as the result of internship. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28840
Updated:
2016-09-12 16:38:16
Metrics:
Views: 21
Export: