Pirmos klasės mokinių adaptacija, sėkmės motyvacija bei jų auklėjimo šeimoje stilius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmos klasės mokinių adaptacija, sėkmės motyvacija bei jų auklėjimo šeimoje stilius
Alternative Title:
Adaptation, achievement motivation and style of education in the families of first form pupils
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 153-158
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pradinis ugdymas / Primary education; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti pirmos klasės mokinių adaptaciją, išsiaiškinti mokymosi lūkesčius, jų aklėjimo šeimoje ypatumus. Tyrime dalyvavo 147 pirmų klasių mokiniai, jų tėvai ir 15 mokytojų, kurių klasėse mokėsi tiriamieji. Tyrimas parodė, kad 70,1 % pirmos klasės mokinių adaptavosi lengvai, 23,8% vidutiniškai ir net 6,1% vaikų patyrė sunkią adaptaciją. Buvo išskirti 3 tradiciniai auklėjimo šeimoje stiliai – autoritarinis, liberalusis ir demokratinis. Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp mokinių adaptacijos ir jų auklėjimo šeimoje stiliaus. Tyrimo rezultatai rodo, kad lengviausiai mokykloje adaptavosi šeimoje demokratiškai auklėjami vaikai. Pastebėta, kad tokiose šeimose vyrauja tolerantiškas požiūris į vaiko nesėkmes, suderinta laisvė ir pareiga. Vaikai, kuriuos auklėjant dominuoja kontrolė ir draudimai, auga labiau užsisklendę, laukia nurodymų, sunkiau išmoksta savarankiškai dirbti, laikytis drausmės, priimti sprendimus ir už juos atsakyti. Tad autoritariški tėvai privalo būti pasiryžę keisti santykių su vaikais formą ir metodus.Reikšminiai žodžiai: Pradinukai; Adaptacija; Sėkmė; Motyvacija; Šeima; Stilius.

ENThe article presents research results on first form pupils’ adaptation, achievement motivation and style of their upbringing in families. 147 first form pupils, their parents and 15 teachers participated in the research. Pupils were selected by place of residence, cultural and social environment. The results of this research showed that 70.1% of first form pupils could adapt easily, 23.8% of children were at a medium level of school adaptation, as much as 6.1% of children experienced hard adaptation. The analysis revealed three styles of education in the families: democratic, liberal, and authoritarian. The data revealed that there exists a statistically significant Pearson’s correlation between school adaptation and the style of upbringing in the family (p<0.05). A correlation between school adaptation and need of achievement among primary school students in first year of their studies was not statistically significant (p<0.20).

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3263
Updated:
2018-12-17 11:37:21
Metrics:
Views: 52    Downloads: 26
Export: