Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus = Professional teacher development in performing action research

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Profesinis mokytojų ir dėstytojų tobulėjimas, atliekant veiklos tyrimus =: Professional teacher development in performing action research
Alternative Title:
Professional teacher development in performing action research
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 10-21
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTNors nuolat vykdomos suaugusiųjų švietimo reformos, diegiamos naujovės, gerinama materialinė bazė, keliama mokytojų ir dėstytojų kvalifikacija, edukacinėje veikloje neišnaudojamos jos dalyvių galimybės tobulinti savo veiklą tiesiogiai ją tyrinėjant ir keičiant. Viena tokių galimybių pristatoma šiame straipsnyje. Nagrinėjamas veiklos tyrimas: atskleidžiami jo ypatumai, svarba ir taikymo galimybės tobulinant mokytojų bei dėstytojų profesinę veiklą. Asmeninės veiklos tyrimas - nagrinėjimas ir koregavimas, grįstas nuolatine refleksija, kritiniu mąstymu, kai įvertinami veiklos padariniai, skatina individą susivokti sparčiai kintančiame pasaulyje, padeda suprasti įvairius socialinius reiškinius, įgyti žinių, patirties, gebėti juos derinti, lavinti savivoką, skatinti pasitikėjimą ir visavertiškumą, kas svarbu siekiant tobulinti profesinę veiklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiklos tyrimas; Refleksija; Edukacinė veikla; Profesinė; Veikla; Action research; Reflection; Educational activity; Professional; Activity.

ENAlthough adult education reforms have been in constant progress, innovations have been implemented and material basis improved, teacher qualification has been upgraded, however, not all opportunities for teacher professional development have been used in the area of education, particularly, the opportunities provided by teacher development while researching and changing their own direct activity. Therefore, this paper presents one of such opportunities by analysing action research: it reveals peculiarities, importance and application possibilities of action research in developing teacher professional activity. Personal action research - investigation and correction, based on constant reflection, critical thinking when the outcomes of activity are evaluated - fosters an individual to perceive himself/herself in the rapidly changing world, understand various social phenomena, acquire knowledge and experience and ability to cohere them, train self-perception, enhance self-confidence and self-worth. All these facets are important pursuing professional activity development. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18626
Updated:
2018-12-17 12:18:10
Metrics:
Views: 77    Downloads: 22
Export: