Idealistinio realizmo ugdymo paradigma : (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idealistinio realizmo ugdymo paradigma: (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)
Alternative Title:
Paradigm of education of idealistic realism: (commemorating the 115th anniversary of academician Professor S. Šalkauskis)
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 235-247
Vėliau paskelbta knygoje: Akademinė edukologija 1. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2003 (Lietuvos mokslas ; kn. 45)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Idealistinis realizmas; Ugdymas; Idealistinio realizmo ugdymo paradigma; Idealistic realism; Education; Paradigm of education of idealistic realism.
Keywords:
LT
Idealistinio realizmo ugdymo paradigma; Idealistinis realizmas; Ugdymas / Education.
EN
Idealistic realism; Paradigm of education of idealistic realism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nūdienos ugdymo filosofijos, filosofinės pedagogikos, visuomenės auklėjimo, tautos dvasingumo ugdymo kontekste atskleisti kai kuriuos idealistinio realizmo ugdymo propaguojamus paradigmos visiškojo ugdymo aspektus, parametrus. Tyrimo objektas yra S. Šalkauskio pilnutinio ugdymo sistema dabarties ir ateities Lietuvos švietimo vizijos bei idealistinio realizmo paradigmos požiūriais. Prof. S. Šalkauskis sukūrė originalią pedagogikos sistemą, filosofinę pedagogiką sintetinės ugdymo filosofijos pagrindu. Jos centre Rytų ir Vakarų, mokyklos ir tautos integruotas visiškasis individo ugdymas. Prieš sintetinę ugdymo filosofiją nublanksta įvairios empirizmo, racionalizmo, pozityvizmo ugdymo filosofinės srovės, iš dalies ir psichologinė "susiliejančio ugdymo idėja" (G. I. Brown, 1990; R. Assagioli, 1965, 1989 ir kt. ). Tyrimo metodai - įvairių ugdymo filosofijos srovių analizė, refleksijos, loginių išvadų, dialektinio, empirinių tyrimų ir kt. Straipsnyje atskleidžiama idealistinio realizmo paradigma: sąvokos, bruožai, metodai. Analizuojama nauja ugdymo paradigma, jos tikslai ir objektai, specifinė terminologija, modeliai ir būdingi bruožai, pabrėžiant sintetinę filosofijos, idealizmo ir realizmo analizę. Nurodoma, kad ši nauja ugdymo paradigma turi daug privalumų lyginant su kitomis (ontogenetiniu, epistemiologiniu, aksiologiniu ir kt. aspektais). Pragmatinių ir dvasinių tikslų apjungimas įgalina lankstų ne tik specialisto ir atlikėjo formavimąsi, bet ir įkvėpto ir nesavanaudiško profesionalo. Straipsnis poleminis, nes nagrinėjami aktualūs Lietuvai, jos švietimui, tolesnei mokyklų reformos eigai klausimai. Nuomonių skirtumai neišvengiami.

ENProf. S. Šalkauskis created an original system of pedagogy and philosophical pedagogy synthesizing the concepts of Eastern and Western philosophy, school and society, nation and all-round education of an individual. Combining the concepts of idealism and realism, S. Šalkauskis enspired the birth of philosophical trend in idealistic education, that is, laid the foundations to the paradigm of education of idealistic realism. The main aim of the paradigm is to form an all-round personality, joining different one-sided pedagogical and philosophical trends, educating active creators of culture, civilization, spirituality, society and Lithuanian nation. Idealistic realism as the world outlook conditioned in its content and aims, directions and individual mind" (S. Šalkauskis) is at the top of the hierarchy of concepts: the general ideal of education: connecting individual nature and civilization - the realistic ideal: the humaniste ideal of culture and humanism; the idealistic and pietai ideal of religion and spirituality. The article analyzes the new paradigm of education, its aims and objectives, special terminology, models and typical features, emphasizing synthetical analysis of philosophy, idealism and realism. The new paradigm of education, created on the basis of idealistic realism, demonstrates the undeniable advantages of this paradigm from the aspect of ontology, epistemology, axiology and results. The combination of pragmatical and spiritual aims and objectives allows the flexible formation of not only a specialist and a performer, but also an inspired and unselfish professional.Humanity will eventually destroy itself because of dominating information and knowledge systems, models of knowledge education, proposed by philosophists - realists. Marching into the 21s t century, it is necessary to combine realism and idealism, grounding the information- systemic, cultural and spiritual models. [From the publication]

ISBN:
9986795230
ISSN:
1392-5016; 1648-665X; 1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17228
Updated:
2018-12-17 11:01:56
Metrics:
Views: 92    Downloads: 23
Export: