Dabartinės lietuvių bendrinės kalbos ilgųjų balsių trukmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių bendrinės kalbos ilgųjų balsių trukmė
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2005, 4, p. 65-71
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama dabartinės lietuvių bendrinės kalbos triskiemenių žodžių kirčiuotų ir nekirčiuotų balsių trukmė. Daugelio kalbų eksperimentiniai trukmės tyrimai rodo, kad ilgieji balsiai yra vidutiniškai du kartus ilgesni už trumpuosius. Lietuvių kalbos tarmių ilgųjų ir trumpųjų balsių trukmės skirtumai pastebėti jau pirmuosiuose eksperimentinės fonetikos darbuose. Lietuvių kalbos balsių trukmė tyrinėta daugiausiai, tačiau įvairių autorių tyrimų duomenys nėra vienodi. Skirtingus rezultatus galėjo lemti diktoriaus tarminė priklausomybė, tyrimo metodikos, medžiagos parinkimas ir pan. Šio straipsnio tikslas yra išsiaiškinti, kokia kiekybinę redukciją patiria dabartinės lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuoti ilgieji balsiai, nustatyti kirčiuotų ir nekirčiuotų balsių trukmės santykius. Analizei pasirinkti lietuvių bendrinės kalbos triskiemeniai žodžiai. Kirčiuotų balsių trukmės vidurkiai skaičiuoti iš triskiemenių žodžių pirmojo skiemens. Nekirčiuotų balsių trukmės reikšmėms gauti pasirinkti žodžiai, kad tiriamieji balsiai būtų pirmajame ir antrajame prieškirtiniame bei pirmajame ir antrajame pokirtiniame skiemenyje.Reikšminiai žodžiai: Ilgieji balsiai; Balsio pozicija; Balsio trukmė; Kiekybinė redukcija.

ENThe article analyzes the duration of stressed and unstressed vowels in three-syllable words in the modern Lithuanian language. The experimental studies of duration of most languages show that long vowels are, on the average, two times longer than short ones. The difference of the duration of long and short vowels of dialects of the Lithuanian language has been noticed already in the first works on experimental phonetics. The duration of vowels of the Lithuanian language has been studied most extensively however the data of studies by different authors are not the same. The different results might have been determined by the dialectal dependence of the speaker, the methodologies, employed for the studies, selection of materials, etc.. The aim of the article is to examine the quantity reduction, experienced by the unstressed long vowels of the modern Lithuanian language and identify the relation of duration of stressed and unstressed vowels. Three-syllable words of the modern Lithuanian language were selected for analysis. The average values of the duration of stressed vowels were calculated basing on the first syllable. In order to obtain the values of duration of unstressed vowels, the words, in which the vowels under analysis were in the first and the second syllable before the stress and in the first and second syllable after the stress, were selected.

ISBN:
9986197988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4703
Updated:
2018-12-17 11:38:50
Metrics:
Views: 34    Downloads: 7
Export: