Lietuvos regionų tipologijų pagal kaimiškumą tinkamumas regioninei politikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos regionų tipologijų pagal kaimiškumą tinkamumas regioninei politikai
Alternative Title:
Typologies of Lithuanian regions by rurality for regional policy
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 126-134
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos Lietuvos regionų tipologijos, sukonstruotos pagal įvairius kaimiškumo kriterijus ir laipsnį. Tyrimas rėmėsi sistemine metodologija, kai regionų tipologijos buvo analizuojamos kaip didesnės sistemos – poindustrinės visuomenės – dalis. Tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos savivaldybių grupavimas pagal jų kaimiškumo laipsnį į penkias grupes yra tinkamesnis būdas atskleisti regionų ekonominės ir socialinės situacijos skirtumus, nei šiuo metu naudojamas regionų skirstymas į probleminius ir neprobleminius. Tipologija kaimiškumo aspektu taip pat labiau pritaikyta naujosios regioninės politikos paradigmos reikmėms, nes tokie kriterijai kaip regiono atokumas, apgyvendinimo tankumas ir gyventojų skaičius savivaldybės centre, naudojami kaimiškumui apibrėžti, yra ganėtinai stabilūs ilgą laikotarpį ir charakterizuoja regiono išskirtinumą, kurį sunku greitai pakeisti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo regionai; Poindustrinis etapas; Postindustrinis etapas; Regioninė politika; Regionų tipologija; Post-industrial stage; Regional policy; Rural region; Typology of regions.

ENTypologies of Lithuanian regions based on various rurality criteria are presented in this paper. Selection of criteria for measuring rurality of the regions was focused on the challenges of the post-industrial development stage of society. The research results shows that classification of Lithuanian regions by rurality into 5 groups is a more comprehensive method to reveal economic and social differences of the regions than the method used by the government at the present by classifying regions in to the problematic and non-problematic regions. The typology based on rurality dimension is also better tailored to the needs of new regional policy paradigm because criteria as remoteness of the region, density of the population and number of residents at the center of the region used in these typologies are stable for a long time and help to highlight the specifics of the region that is unable to be changed quickly. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67452
Updated:
2020-04-10 12:37:03
Metrics:
Views: 22
Export: