E-governance in Lithuanian municipalities : external factors analysis of the websites development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
E-governance in Lithuanian municipalities: external factors analysis of the websites development
Alternative Title:
E-valdymas Lietuvos savivaldybėse: interneto svetainių išsivystymo išorinių veiksnių analizė
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 80-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: E-valdžia; Savivaldybių interneto tinklalapis; Savivaldybės; Rutgerio indeksas; E-governance; Municipal websites; Municipalities; Rutgers index; E-governance development factors.
Keywords:
LT
E-valdžia; Rutgerio indeksas; Savivaldybės; Savivaldybių interneto tinklalapis.
EN
E-governance development factors; E-governance; Municipal websites; Municipalities; Rutgers index.
Summary / Abstract:

LTE. valdymas yra informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas viešajame sektoriuje siekiant valdžios ir interesantų sąveikos. Todėl viešųjų organizacijų interneto svetainių tinkamumas naudoti yra pagrindinis šios sąveikos veiksnys. Nors yra pakankamai ištirtos koncepcinės prieigos, technologinės inovacijos, įvertinti e. paslaugų teikimas ir e. valdžios diegimas, e. valdymą lemiantys veiksniai kol kas nėra suprasti. Šio straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos savivaldybių interneto svetainių išsivystymą veikiančius išorinius veiksnius. Tyrimo metu buvo analizuojami 25 išorinių ekonominių, socialinių, geografinių, kultūrinių, politinių veiksnių ir savivaldybių interneto svetainių išsivystymo indeksų ryšiai, nustatomi išorinių veiksnių skirtumai, turintys įtaką skirtingam interneto svetainių išsivystymo lygiui tarp miesto, kaimo ir visų savivaldybių. Tyrimų rezultatai rodo, kad visų savivaldybių ir miestų savivaldybių interneto svetainių išsivystymui reikšmingą įtaką daro išoriniai ekonominiai, socialiniai, geografiniai veiksniai. Šių savivaldybių interneto svetainių išsivystymui turi įtakos ir dar vienas kultūrinis veiksnys: kolegijų ir universitetų skaičius. Kaimo savivaldybių interneto svetainių išsivystymo lygiui reikšmingą, tačiau silpną įtaką daro mažiau ekonominių, socialinių ir geografinių veiksnių. Kiti kultūriniai veiksniai bei rinkėjų aktyvumo rodiklis (politinis veiksnys) neturėjo reikšmingos įtakos interneto svetainių išsivystymui. Pagrindinis valdžios institucijų uždavinys yra ne tik padidinti bendrą e. paslaugų naudojimo lygį, bet ir siekti išvystyti e. bendravimą. Vidinių veiksnių analizė yra būtina siekiant išsamiai nustatyti veiksnius, lemiančius savivaldybių internetinių svetainių išsivystymo lygį. [Iš leidinio]

ENE-governance is the public sector’s use of information and communication technologies for communication. Thus the usability of public organizations websites’ is a critical factor for this interaction. While the conceptual framework, technological innovation, services measurement, and management of egovernance have been studied extensively, its’ driving factors have not been well understood. The aim of the article is to identify the external factors that influence development of Lithuanian municipal websites. There were investigated correlations between 25 external economic, social, geographic, cultural and political factors and development indexes of municipalities’ websites in this study. Disparities of the external factors were analysed and compared in the groups of urban, rural and all municipalities. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.12.1.3854
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46730
Updated:
2018-12-17 13:33:41
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: