Muzikos mokyklos ir bendruomenės sąveikos ypatumai globalizacijos iššūkius patiriančioje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokyklos ir bendruomenės sąveikos ypatumai globalizacijos iššūkius patiriančioje visuomenėje
Alternative Title:
Characteristics of music school and community interaction in a society facing globalization
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 86-96
Keywords:
LT
Bendruomenė; Globalizacija; Kultūra; Kūrybiškumas; Muzikops mokykla, bendruomenė, globalizacija; Muzikos mokykla; Sąveika.
EN
Creativity; Culture; Globalization; Interaction; Music school; Music school, community, globalization; Society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje – iššūkiai švietimo sistemai globalizacijos iššūkius patyrusioje visuomenėje. Pabrėžiama kultūros, meninės kultūros svarba ugdant kūrybingą, kritiškai mąstantį, pozityviomis vertybėmis gyvenime besivadovaujantį žmogų, gebantį tas vertybes atsirinkti. Menas ugdo emocinį intelektą. Muzikos mokyklos Lietuvoje atlieka ne tik profesinio mokymo, bet ir plačias mokinio ugdymo funkcijas. Tyrimo objektu pasirinkę muzikos mokyklos ir miesto bendruomenės ryšius siekėme išsiaiškinti, kaip ši sąveika veikiant globalizacijos ženklams įprasminama ugdant visos bendruomenės galias. Kiekybinis tyrimas buvo atliktas 2009 m. Ukmergės muzikos mokykloje. Jame buvo konstatuota, kad muzikos mokykla yra atvira organizacija ir jos vaidmuo bendruomenės vertybių internalizavimo, socializacijos, prevencijos procesuose – svarbus. Ugdoma partnerystės jausena, skatinami komunikaciniai procesai, mokymosi veikiant (learning by doing) praktika, kuriama aktyvaus asmens lavinimo situacija, daranti reikšmingą įtaką žmogaus mąstymui, vertybiniams kriterijams, emociniam intelektui. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on culture and the importance of artistic culture in the cultivation of creative personalities with critical thinking and a positive attitude to life. Art nurtures emotional intellect. Lithuanian music schools not only provide professional development but also serve a wide range of educational functions. The subject of this study is to ascertain how the interaction between a music school and the community of a city affects the entire community's educational potential in the face of ongoing globalization processes. The study is based on a quantitative analysis performed in 2009 at the Music School in the town of Ukmergė. Results have shown that the music school is an open organization and plays a significant role in society's internalization of values, socialization, and prevention efforts. Such schools foster feelings of partnership and stimulate communication processes. The application of the "learning by doing" method also creates a learning environment conducive to active personalities, which has an important influence on personal attitude, values and emotional intellect. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23524
Updated:
2018-12-17 12:35:36
Metrics:
Views: 70    Downloads: 2
Export: