The Correlation between strategic human resource management and human resource development in Lithuanian Republic municipalities’ administrations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Correlation between strategic human resource management and human resource development in Lithuanian Republic municipalities’ administrations
In the Journal:
Human resources management and ergonomics [HRM&E]. 2010, vol. 4, no. 1, p. 1-14
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra atskleisti koreliaciją tarp strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo ir žmogiškųjų išteklių vystymo Lietuvos savivaldybių administracijose. Mokslinės literatūros analizė atskleidė lanksčią koreliaciją tarp strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo ir žmogiškųjų išteklių vystymo. Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijos esmės analizė parodė specifines žmogiškųjų išteklių vystymo stadijas. Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo principų įtakos žmogiškųjų išteklių vystymo diegimui įvertinimas nušviečia žmogiškųjų išteklių vystymo sprendimų svarbą organizacijos strategijai. Nacionalinio požiūrio analizė atskleidė neatitikimą tarp žmogiškųjų išteklių vystymo svarbos suvokimo ir siekių jį pagerinti, valstybės tarnautojų mokymo teisinio reguliavimo. Siekiant įvertinti žmogiškųjų išteklių vystymą Lietuvos savivaldybių administracijose buvo taikoma dokumentų analizė ir tyrimas pateikus pilotinį klausimyną. Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijų planavimo dokumentų ir ataskaitų analizė atskleidė, kad žmogiškųjų išteklių klasifikacijos atitikimas strateginiams tikslams nėra vertinamas. Klaipėdos regiono savivaldybės administracijos personalo specialistų požiūrio pilotinis tyrimas atskleidė, kad koreliacija tarp žmogiškųjų išteklių vystymo strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijoje ir žmogiškųjų išteklių vystymo Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose nėra aiški ir akivaizdi.Reikšminiai žodžiai: Personalo administravimas; Savivaldybių administravimas; Savivaldybės administravimas; Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas; Strateginis žmonių išteklių valdymas; Žmogiškųjų išteklių plėtra; Žmonių išteklių vystymas; Žmonių išteklių vystymas, strateginis žmonių išteklių valdymas, personalo administravimas, savivaldos administravimas; Human resource development; Human resource development, strategic human resource management, personnel administration, municipal administration; Municipal administration; Personnel administration; Strategic human resource management.

ENArticle reveals correlation between strategic human resource management (SHRM) and human resource development (HRD) in LR municipalities' administrations. The analysis of scientific literature indicated resilient correlation between strategic human resource management and human resource development. Strategic human resource management concepts essence analysis indicated specifical human resource development activity's stages. Evaluation of strategic human resource management principles influence on human resource development implementation highlight the importance of human resource development' decisions in organizational strategy. Analysis of national attitude revealed disagreement between perception of human resource development importance and aspirations of its improvement, legal regulation of civil servants training. Document analysis and pilot questionnaire survey were used in order to evaluate human resource development in Lithuanian Republic municipalities' administrations. Lithuanian Republic municipalities' administrations planning documents and reports analysis revealed that human resource qualification adequacy for strategic goals is not evaluated. Pilot survey of Klaipėda's region municipalities' administration personnel specialists' attitude revealed that correlation between human resource development in the concept of strategic human resource management and human resource development in Lithuanian Republic municipalities' administrations is not distinct and very obvious. [text from author]

ISSN:
1337-0871; 1338-4988
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31653
Updated:
2020-01-29 15:00:29
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: