Wholeness versus fragmentation in contemporary education : Lithuanian perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Wholeness versus fragmentation in contemporary education: Lithuanian perspective
In the Journal:
Keywords:
EN
Dichotomy of wholeness/fragmentation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas šiuolaikinio švietimo vientisumo ir skilimo koncepcijai. Mokslininkai skirtingai interpretuoja šiuos veiksmus. Holizmo švietėjams, gyvenimo kintančiame, pliuralistiniame pasaulyje esmė yra koncepcijos pateikimas iš naujo, pasaulio vientisumo pateikimas studentams, taip pat ugdymas supratimo, kad yra ryšys tarp humanizmo ir individualumo pasaulyje, gamtoje ir bendravime. Skirstymas į vientisumą/skilimą analizuojamas iš dviejų filosofinių požiūrių: pragmatizmo ir postmodernizmo. Analizuojama mokymo programos koncepcijos integracija į mokymą kaip būtinybė holizmo idėjai plėsti. Integracija čia vaizduojama kaip evoliucijos procesas, kuris yra pakeliui į Lietuvos mokyklas.Reikšminiai žodžiai: Holizmas; Turinio integracija; Turinio integravimo modeliai; Holism; Dichotomy of wholeness/fragmentation; Curriculum integration; Models of curriculum integration.

ENThe article mostly deals with the concept of a modern education integrity and separation. Scientists estimate these actions differently. The essence of living in a changing, pluralistic world for educators of holism is a new way of declaring the concept, representing the wholeness of the world to the students, also developing the understanding that there is a connection between humanism and individualism in the world, nature and communication. Dividing into wholeness and fragmentation is analyzed by two philosophical views - pragmatism and postmodernism. The integration of an education program conception into education is analyzed as a necessity for the idea of holism to grow. The integration is presented as evolution process; however, such interpretation is not suitable for Lithuanian schools.

ISSN:
1407-8724
Related Publications:
Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje / Vanda Aramavičiūtė. Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 44-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8929
Updated:
2013-04-28 16:51:31
Metrics:
Views: 10
Export: