Šeimų savigalba - subsidiarumo patirtys Lietuvoje ir pasaulyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimų savigalba - subsidiarumo patirtys Lietuvoje ir pasaulyje
Alternative Title:
Self-help family groups: subsidiary principle experiences in Lithuania and the world
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savigalbos grupė; Subsidarumo principas, informalus suaugusiųjų mokymasis; Šeima; Šeimos savigalbos grupės; Šeimos savipagalbos grupės; Family; Informal education of adults; Self - help group; Self -help family groups; Self-help family group; Subsidiary principle.
Keywords:
LT
Savigalbos grupė; Socialinis ugdymas / Social education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Subsidarumo principas, informalus suaugusiųjų mokymasis; Vaikai / Children.
EN
Informal education of adults; Self - help group; Self -help family groups; Self-help family group; Subsidiary principle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami šeimų savigalbos grupių, kaip bendruomeninio reiškinio, ypatumai, aptariamos šeimų savigalbos grupių Lietuvoje ir Italijoje (Lombardijos regione) patirtys. Tyrimas buvo atliekamas pusiau struktūruoto interviu metodu. Interviu dalyvavo 12 respondentų: trijų Lietuvos ir trijų Italijos šeimų savigalbos grupių - tėvų, auginančių neįgalius vaikus arba turinčių vaikų auklėjimo problemų, - nariai. Interviu analizė parodė, kad empirinę ugdomosios funkcijos raišką šeimų savigalbos grupėse apibūdina savivertės pokyčiai, socialinių kompetencijų didėjimas, šeimos ir tarpasmeninių santykių kismas, socialinio aktyvumo tendencijos. Tokiu būdu savigalbos grupėse efektyviai realizuojamas neformalus suaugusiųjų ugdymas (andragogika), užtikrinantis šeimos vidinį funkcionalumą ir kartu padedantis šeimos nariams sėkmingai įsitraukti į visavertį socialinį gyvenimą. Taip pat tyrimas atskleidė, kad ugdomosios funkcijos raišką savigalbos grupėse sąlygoja vidiniai (pvz., motyvacija) ir išoriniai (pvz., grupės vadovo vaidmuo, organizacijos veiklos principai, dalyvių socialinio aktyvumo pobūdis) veiksniai. Apibendrinant galima teigti, kad šeimų savigalbos grupės tampa realiu subsidiarumo socialinėje ir švietimo sistemose pavyzdžiu, nes siekia aktyvaus bendruomenių dalyvavimo kuriant bendrąjį gėrį. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article deals with the characteristics of self-help family groups as a social phenomenon. The experiences of self-help family groups work in Lithuania and Lombardy (Italy) were discussed. The research was conducted using the half structured interview method with twelve participants from three Lithuanian and three Italian self-help family groups whose children had disabilities or behavior problems. The analysis of the interviews indicated that the empirical manifestation of the educational function in the family self-help groups is characterized by self-evaluation changes, growing social competence, delegated family and interpersonal relations, social and civic activity tendencies. Thus, the informal education of adults (andragogics) is effectively implemented in the self-help groups that ensure the inner functionality of the family and at the same time help the individuals to get fully and successfully involved in social life. The research also showed that the manifestation of the educational function in the groups is determined by internal (such as motivation) and external (such as the role of the group leader, principles of the organization's activities, the type of participants' social activities) factors. Therefore, family self-help groups are real examples of the use of the subsidiary principle in the social and educational system because they encourage the active participation of individuals and groups in the formation of the community's welfare. [text from author]

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15778
Updated:
2020-11-05 21:20:21
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: