Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas
Alternative Title:
Job satisfaction, work values and stress in university teachers
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2012, t. 28, p. 37-48
Keywords:
LT
Pasitenkinimas darbu; Stresas; Streso šaltiniai; Darbo vertybės.
EN
Satisfaction with work; Stress; Sources of stress; Value of work.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo plėtra keičia universitetų veiklą bei akademinio personalo vaidmenį ir įtaką. Remiantis šiuolaikiniais dėstytojų patiriamo streso tyrimais pažymėtinas streso paplitimas ir intensyvumas universitetų bendruomenėje. Šio tyrimo rezultatai atskleidė akademinio personalo pasitenkinimą darbu universitete, reikšmingas patiriamo streso įvairiose akademinio darbo srityse ir pasitenkinimo darbu sąsajas. Pasirodo, dėstytojai prioritetą teikia tokioms vertybėms, kaip antai altruizmas, autonomija, pasiekimai. Nustatyta, kad jauni ir vyresni dėstytojai labai skirtingai vertina komfortą ir altruizmą. Jauni dėstytojai taip pat kritiškai vertina atlyginimų sistemą, ypač atlyginimų dydį. Dėstytojai, teikiantys pirmenybę dėstytojų darbo vertybėms ir dažnai patiriantys stresą darbe, yra linkę naudoti racionalią streso įveikos strategiją. Ši įveikos strategija teigiamai susijusi su pasitenkinimu darbu, o emocionali streso įveikos strategija su darbo vertybėmis buvo susijusi neigiamai. [Iš leidinio]

ENThe development of higher education changes the performance of universities as well as the roles and influences of academic staff. Modern research of teachers’ stress usually emphasizes the prevalence and intensity of stress in the community of universities. The objective of this study was to assess job satisfaction and stress features, stress coping strategies, also relations of these variables to work values in university teachers. The results revealed the job satisfaction in university academic staff and significant relations between stress in various academic areas of work and job satisfaction. The study has revealed that teachers give priority to values such as altruism, autonomy, achievement. Important differences between young teachers and their senior colleagues in work values such as comfort and altruism have been also found. Young teachers are critical to the wage system, to the level of fees in particular. Teachers who give priority to the values of academic work and often experience stress at work tend to use a rational strategy for stress coping. This coping strategy is positively correlated with job satisfaction, while emotional stress coping strategy and work values are correlated negatively. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38000
Updated:
2018-12-17 13:16:35
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: