Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimoje netektį patyrusių pradinių klasių mokinių vertybių internalizacijos raiška
Alternative Title:
Manifestation of value internalization among primary school children who suffered a family loss
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 38-48
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas socializacijos ir vertybių internalizacijos ryšio problemiškumas. Nurodoma, kad socializacijos tyrimuose nepakankamai dėmesio skiriama netektį šeimoje patyrusių vaikų vertybių internalizacijos problemoms. Prieinama išvados, jog šiems vaikams yra sunkiau perimti visuomenei priimtinas socialines-dorovines vertybes ir taip yra apsunkinama jų socializacija. Be to, darbe atskleidžiamas netektį šeimoje patyrusių pradinių klasių mokinių socialinis-dorovinis elgesys, kaip jų socializacijos raiškos rodiklis. Diagnostinio tyrimo pagrindu atskleidžiami šių vaikų vertybių internalizacijos, kaip jų socializacijos pagrindo, ypatumai lyties ir patirtos netekties aspektais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the problem of relation between socialization and internalization of values. The author points out that socialization studies devote insufficient attention to the problems of value internalization by children who experience loss in a family. The conclusion is drawn that these children find it harder to share social-moral norms favored by the society and this circumstance impedes their socialization. Besides, the work examines social-moral behavior of primary school pupils who have experienced loss in a family, as an indicator of their socialization expression. On the basis of a diagnostic research, the study defines specific features of value internalization by these children, as a basis for their socialization, with respect to their gender and experienced loss.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5072
Updated:
2018-12-20 23:06:40
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: