Integration and health care of pupils with special needs in Kaunas schools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration and health care of pupils with special needs in Kaunas schools
Alternative Title:
Specialiųjų poreikių moksleivių integracija ir jų sveikatos priežiūra Kauno mokyklose
In the Journal:
Acta medica Lituanica. 2011, t. 18, no. 1, p. 30-36
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Specialusis ugdymas / Special education; Sveikatos priežiūra / Health care; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje įgyvendinant specialiojo ugdymo įstatymą (1998), naujus teisės aktus, besikeičianti specialiųjų poreikių moksleivių ugdymo politika siejama su esama būkle ir galimybėmis. Darbo tikslas. Išanalizuoti Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių integruotų specialiųjų poreikių moksleivių sveikatos sutrikimų įvairovę, integracijos, ugdymo ir sveikatos priežiūros galimybes. Metodai. 2010 m. iš 77 bendrojo lavinimo mokyklų buvo surinkti duomenys apie specialiųjų poreikių moksleivių pasiskirstymą pagal amžių, integracijos pobūdį bei ugdymo programas. Remiantis medicinine dokumentacija bei teikiamos korekcinės pagalbos ataskaitomis, analizuoti sveikatos priežiūros ypatumai ir efektyvumas. Rezultatai. Nustatyta, kad 2010 m. Kauno mieste visi specialiųjų poreikių moksleiviai mokėsi bendrojo lavinimo mokyklose visiškos integracijos sąlygomis pagal jų galimybėms pritaikytas programas. Tarp specialiųjų poreikių moksleivių vyravo jaunesnio amžiaus vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pastarųjų daugiau buvo pradinėse nei vidurinėse ir aukštesnėse klasėse. Kiti specifiniai sveikatos sutrikimai buvo būdingi tik specialiųjų poreikių vaikams, kurių pasiskirstymas pagal amžių buvo panašus.Tarp jų daugiau buvo kompleksinius intelekto, specifinius raidos sutrikimus ir mažiau – įvairius lėtinius somatinius bei neurologinius sutrikimus turinčių vaikų. Kiekvienoje mokykloje ugdymą ir korekcinę pagalbą užtikrino mokytojai bei sveikatos pagalbos specialistai, dirbantys mokyklose ir skirtinguose konsultaciniuose ugdymo centruose. Gerai organizuotą darbą atspindi specialiųjų poreikių moksleivių kalbos ir komunikacijos korekcijos rezultatai. išvados. Nepaisant darbo su specialiųjų poreikių moksleiviais rezultatų, vis dar lieka spręstinų problemų: menkai jų poreikiams pritaikyta mokyklų įranga, trūksta jų ugdymui tinkamų metodinių priemonių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokykla; Integruotas ugdymas; Sveikatos korekcija; Sveikatos sutrikimų korekcija; General secondary school; Health correction; Integrated education.

ENIn recent years Lithuania has been changing its education policies as regards pupils with special needs in agreement with the new legal acts regulating these needs and the ways of meeting them. Aim of the study was to analyse the diversity of disorders of students with special needs who are integrated into general schools of Kaunas and to find their health care possibilities and integration. Methods. The data were collected at 77 Kaunas general schools in the year 2010 on the distribution of pupils by age, the nature of integration and curriculum as well as according to the medical documentation and corrective intervention reports on the health of pupils with special needs. Results. In 2010, all pupils with special needs studied at general secondary schools according to the programmes meeting their potentiality. The number of pupils with special needs is bigger among younger learners. Most pupils had speech and communication disorders; most of them were in primary grades. Other health disorders were typical of pupils with special needs. Their diversity by age was insignificant; more pupils had mental disorders and specific cognition problems, and less suffered chronic disorders.In each school, education and assistance in corrective help to pupils with special needs were provided not only by teachers, but also by special health care professionals. Achievements in improving speech and communication skills reflects well-organized work. Conclusions. Despite achievements in working with pupils with special needs, some problems, such as poor accommodation to the school environment, lack of adapted methodological tools should be solved. [From the publication]

DOI:
10.2478/v10140-011-0006-3
ISSN:
1392-0138
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52703
Updated:
2020-09-22 13:49:04
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: