Zenono Slaviūno sutartinių tyrimų tąsa ir sklaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Zenono Slaviūno sutartinių tyrimų tąsa ir sklaida
Alternative Title:
Continuation and development of Zenonas Slaviūnas' studies of the sutartinės
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 2, p. 13-23
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimų objektas -- vieno žymiausių sutartinių tyrėjų -- Z. Slaviūno idėjų tąsa ir plėtra jaunesnės kartos įvairių sričių mokslininkų darbuose. Tikslas: trumpai apžvelgti jo iškeltą sutartinių tyrimo problematika, parodyti lietuvių etnomuzikologų požiūrio į sutartines kaitą, aptarti šiuolaikines sutartinių tyrimų kryptis Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbuose, atkreipiant dėmesį į tai, kad sutartinės įtrauktos į šiuolaikines pasaulio daugiabalsiškumo studijas. Naudojami aprašomasis, lyginamasis, istorinis tipologinis metodai. Daroma išvada, jog sutartinės šiandien laikytinos vienu svarbiausiu lietuvių etnomuzikologų, etnologų tyrinėjimų ir diskusijų objektu (šiek tiek atsilieka filologiniai jų tyrinėjimai). Jos aktualios ne tik mokslinėje, bet ir kultūrinėje erdvėje -- sutartinės kasmet skamba tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai" (rengiami specialūs sutartinių vakarai), organizuojamos sutartinių giedojime stovyklos, kursai, leidžiami jų giedojimo pradžiaimksliai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Zenonas Slaviūnas; Sutartinės; Lietuvių etnomuzikologija; XX a. vidurio lietuvių mokslininkai; Zenonas Slaviūnas; Sutartines; Lithuanian ethnomusicology; Lithuanian scientists from middle 20th C.

ENAn object of the studies of this article is a continuation and development of Zenonas Slaviūnas' ideas by scientists of younger generation representing various fields of activities. The aim is to review briefly the problematics of sutartinės' studies, raised by Z. Slaviūnas, to show the changes in the Lithuanian ethnomusicologists' opinion about sutartinės, to discuss contemporary branches of sutartinės' studies observed in the works of the Lithuanian and foreign scientists as well as to draw attention to the fact that sutartinės are included into the contemporary studies of the world multipart music. Descriptive, comparative and historical-typological methods have been used. A conclusion has been drawn that sutartinės should be considered today as one of the most important objects of studies and discussions of the Lithuanian ethnomusicologists and ethnologists (philological studies of sutartinės hang back somewhat). Sutartinės are actual both in scientific and in cultural space -- they sound yearly in the international folklore festival Skamba, skamba kankliai (special evenings of sutartinės are held during it), people are thought to sing sutartinės in the camps and courses devoted to this purpose, ABC books that provide guidance how to sing sutartinės are published. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17130
Updated:
2018-12-17 12:03:07
Metrics:
Views: 50    Downloads: 6
Export: