Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime: disertacija
Alternative Title:
Psychoacoustical and cognitive aspects of musical scale and their expression in traditional Lithuanian singing
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
268 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dr. disert. (technologijos m.) - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Psychoacoustic and cognitive aspects of musical scales and their manifestation in Lithuanian traditional singing Vilnius, 2005 42 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama viena iš Lietuvoje mažai žinomų muzikos psichologijos sričių – muzikinės darnos (intervalų sistemos) suvokimas: dėsningumai, jų psichofiziniai, akustiniai, kognityviniai, kultūriniai, raidos aspektai. Aptariami tiksliųjų mokslų metodai (visų pirma, statistiniai, akustiniai ir psichoakustiniai), naudojami muzikinių darnų tyrime, analizuojamos jų taikymo problemos. Pateikiami originalūs lietuvių tradicinio dainavimo (sutartinių ir solinio dainavimo) darnų tyrimo rezultatai, analizuojamos psichoakustinės sutartinių intervalikos prielaidos, kognityviniai ir statistiniai dainavimo intervalikos dėsningumai. Aptariami tradicinio muzikinio mąstymo ypatumai. Atskleidžiamos teorinių dermės interpretacijų klaidos, kylančios bandant įsprausti tradicinį muzikinį mąstymą į tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos rėmus („graikiškosios dermės“, „chromatizmai“ ir kt.). [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses one of the lesser knowns in the Lithuanian the field of music psychology, i.e. cognition of musical scale (interval system): tendencies, psychophysical, acoustic, cognitive and cultural aspects of their development. Methods of exact sciences (firstly statistical, acoustic and psychoacoustic), used in researching musical scales are discussed in line with the analysis of problems of their application. Original results on the research of scales of Lithuanian traditional singing (sutartinės (Lithuanian archaic polyphony) and solo singing) are presented in line with the analysis of preconditions for psychoacoustic intervals of sutartinės, cognitive and statistical tendencies of singing intervals. Properties of traditional musical thinking are discussed. Errors of theoretical interpretations of modes, occurring under attempts to involve traditional cognitive thinking into the scope of twelve-tone equal temperament (“Greek modes”, “Chromatic changes”, etc.) are disclosed.

Related Publications:
Zenono Slaviūno sutartinių tyrimų tąsa ir sklaida / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Žmogus ir žodis. 2008, 2, p. 13-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9655
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 14
Export: