Daugiabalsių lietuvių liaudies dainų - sutartinių tyrinėjimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Daugiabalsių lietuvių liaudies dainų - sutartinių tyrinėjimai
Alternative Title:
Research of polyphonic Lithuanian folk songs - sutartinės
Editors:
Skrodenis, Stasys, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
423 p
Series:
Raštai / Zenonas Slaviūnas; t. 1
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTProf. Zenonas Slaviūnas (1907–1973) buvo vienas iš žymiausių unikalių lietuvių liaudies daugiabalsių dainų – sutartinių tyrinėtojų ir jų tekstų skelbėjų. Jo „Raštų“ pirmajame tome skelbiami straipsniai apie sutartinių specifinius bruožus, paplitimą Lietuvoje, dainavimo būdus, liaudiškosios polifonijos savybes, šių dainų genezės problemas, ypač akcentuojant darbo sutartines. Taip pat skelbiamas skyrius iš anksčiau parašyto, tačiau ligi šiol neskelbto darbo apie šios polifonijos bendrumus su kitų tautų daugiabalsėmis dainomis. Keli straipsniai publikuojami rusų ir vienas vokiečių kalba. Vienoje vietoje paskelbti sutartinių tyrinėjimai bus naudingi etnologams ir folkloristams, muzikologams ir tekstologams, taip pat visiems, kas domėsis lietuvių dainuojamosios tautosakos įvairove ir per stebuklą išlikusiomis ligi mūsų laikų pirmykštę bendruomenę menančiomis daugiabalsėmis dainomis – sutartinėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Polifonija; Sutartinės; Genezė; Tematika; Paplitimas; Polyphony; Songs; Origine; Theme; Spread.

ENProf. Zenonas Slaviūnas (1907–1973) was one of the most famous researchers and text publishers of the unique Lithuanian polyphonic songs – sutartinės. The first volume of his Writings contains the articles about the specific features of sutartinė songs, their prevalence in Lithuania, ways of singing, features of national polyphony, genesis problems of these songs especially by emphasising the sutartinė songs of work. In addition, the section from a work written earlier, unpublicised before, about the similarities of this polyphony with the polyphonic songs of other nations is publicised. Several articles are published in Russian, and one in German. Research of sutartinė songs contained in one book will be useful for ethnologists and folklorists, musicologists and textologists, and also for everyone who is interested in the variety of Lithuanian folklore songs, and polyphonic songs - sutartinės, - surviving as a miracle from the times of primitive society.

ISBN:
9955201320
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5136
Updated:
2020-11-10 15:27:38
Metrics:
Views: 60
Export: