Komunikacijos tendencijos medicinos paslaugų organizacijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacijos tendencijos medicinos paslaugų organizacijose
Alternative Title:
Communication in medical service organizations
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komunikacijos tendencijos; Medicinos paslaugų organizacijos; Socialiniai tinklai. Keywords: Communication trends; Medical service organizations; Social networks.
Summary / Abstract:

LTModerniosioms technologijoms vis labiau užimant žymią vietą komunikavimo srityje, šiandieninė visuomenė ir verslo industrija tampa vis labiau priklausoma nuo išmaniųjų informacinių komunikacinių technologijų (IKT). Internetinės komunikacijos sudarė galimybę ir fizinių asmenų, ir įmonių veiklai būti vis labiau matomai. Tokios komunikacijos diegimas nereikalauja didelių kaštų ir investicijų. Taip organizuotos komunikacijos matomumo savikaina yra ženkliai mažesnė už tradicinių komunikacijų kanalų eksploataciją. Daugelis verslo atstovų sutinka ir pripažįsta, kad svarbiausia užmegzti santykius su klientais, įgyti jų pasitikėjimą, sukuriant glaudžius tiesioginius ilgalaikius ryšius (Bakanauskas, Darškuvienė, 2000). Tikėtina, kad bendri teiginiai turėtų tikti ir medicinos paslaugų organizacijoms, nes tai įprasta paslaugų įmonė. Specifiškumo šio tipo organizacijų veikloje įneša ne tiek paslaugos teikėjas, kiek klientas – pacientas, kurio aktyvumas įtakoja paslaugos sėkmę. Sėkmingam verslo egzistavimui būtina užtikrinti reikiamą vietą ir reklamai, ir komunikacijai. Vidinės bei išorinės komunikacijos tikslas – reprezentuoti organizaciją (Kotler, Keller, 2007). Tinkamai pritaikant komunikacijos panaudojimą ir vystymą medicininėse paslaugose būtina išanalizuoti internetu teikiamą komunikaciją, medicinos organizacijų novatoriškumą bei reputacijos valdymą. Išanalizavus šeimos medicinos centrų komunikacijos su pacientais vystymą socialiniuose tinkluose (Urniežiūtė, 2014) buvo pastebėta, kad Lietuvos medicinos centrai per mažai naudojasi socialiniais tinklais. Esama padėtis medicinos paslaugų organizacijų komunikacijoje skatina daryti išsamesnius tyrimus, domėtis pokyčiais bei inovatyvių sprendimų diegimu komunikacijos srityje.Analizuojant komunikacijos tendencijas buvo aiškinamasi, kaip geriau būtų galima užmegzti palankius bei efektyvesnius santykius tarp pacientų ir medicinos personalo (paslaugų tiekėjų). Šiuolaikinės komunikacijos diegimas naudojant pažangias informacines technologijas sudarys sąlygas pamažu ugdyti pacientų medicininį bei kompiuterinį raštingumą, suteikiant jiems atitinkamų žinių ir kompetencijų. Darbo objektas. Komunikacija medicinos paslaugų organizacijose. Darbo tikslas – pagerinti medicinos darbuotojų ir pacientų tarpusavio supratimą bei susikalbėjimą. Analizuojant medicininių paslaugų srityje esamą komunikaciją išryškėja esamos padėties aktualumas. Atliktas tyrimas (Urniežiūtė, 2014) parodė, kad dauguma medicinos organizacijų nevysto tinkamos komunikacijos ir efektyviai neišnaudoja šiandieninių komunikacijos priemonių, nėra pakankamai novatoriški. Tyrimo metodai. Darbe naudojama mokslinės literatūros analizė, LR statistikos departamento duomenų bazės duomenų analizė. [Iš straipsnio, p. 143]

ENNowadays the patient wants not just the service of high quality, but also some medical knowledge. However, the healthcare organisations fail to explain everything during the visits. Thus it is recommended to improve the communication. One of the means to do so is to use actively social networks. The performed investigation and literature analysis confirms the usefulness of this approach. [From the publication]

ISSN:
1822-6736
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97590
Updated:
2022-11-29 07:28:36
Metrics:
Views: 4
Export: