Draudimo sutarčių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo sutarčių teisė
Alternative Title:
Insurance contract law
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2007.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Autoriaus žodis — Įvadas — Draudimo sutarties samprata ir draudimo sutarčių teisės šaltiniai — Draudimo sutarties samprata: Draudimo sutarties sąvoka; Draudimo sutarties reikšmė; Draudimo sutarties požymiai; Draudimo sutarties atribojimas nuo panašių institutų; Draudimo sutarčių klasifikavimo įvairovė — Draudimo sutarčių teisės šaltiniai: Teisės aktai; Kiti draudimo sutarčių teisės šaltiniai — Draudimo sutarčių teisės bendroji dalis — Draudimo sutartinių teisinių santykių dalyviai — Esminės draudimo sutarties sąlygos: Draudimo sutarties dalykas (draudimo objektas); Draudimo rizika; Draudimo suma; Draudimo laikotarpis — Draudimo sutarties forma — Draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo ypatumai: Oferta ir akceptas; Draudimo sutarčiai taikytina teisė — Draudimo sutartinių santykių dalyvių teisės ir pareigos: Ikisutartinės draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos; Draudimo sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybė galiojant draudimo sutarčiai; Apdraustojo, naudos gavėjo ir nukentėjusio trečiojo asmens teisės ir pareigos — Draudimo sutarčių aiškinimas — Draudimo sutarties pakeitimas, negaliojimas ir pabaiga: Draudimo sutarties pakeitimas; Draudimo sutarties šalies pasikeitimas; Draudimo sutarties pabaigos ir negaliojimo ypatumai; Šalių atsiskaitymas — Draudimo sutarties šalių ginčai: Institucijos, sprendžiančios draudėjų ir draudikų ginčus; Ieškinio senatis; Ginčai su kitų valstybių draudikais — Atskirų draudimo sutarčių rūšių ypatumai — Turto draudimo sutartis: Turto draudimo sutarties porūšiai ir rizikos; Draudimo vertė; Draudimo suma ir draudimo išmoka; Draudimo vertės kitimas galiojant draudimo sutarčiai; Subrogacija —Civilinės atsakomybės draudimo sutartis: Civilinės atsakomybės draudimo sutarties porūšiai ir rizikos; Draudžiamasis įvykis; Tiesioginis ieškinys; Kiti civilinės atsakomybės draudimo ypatumai; Civilinės atsakomybės draudimas ir subrogacija; Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarčių ypatumai — Gyvybės draudimo sutartis: Gyvybės draudimo sutarties porūšiai ir rizika; Ikisutartinės informacijos atskleidimas; Apdraustasis ir naudos gavėjas; Draudimo suma; Netikrosios gyvybės draudimo sutartys — Sveikatos draudimo sutartis — Bendrasis draudimas ir perdraudimas — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Sveikata / Health; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje, skirtoje teisės mokslininkams, studentams ir praktikams (teisėjams, advokatams, draudimo įmonių ir draudimo tarpininkų darbuotojams, draudėjams ir jų teises ginančioms institucijoms), kompleksiškai analizuojama Lietuvos draudimo sutarčių teisė, atkreipiamas dėmesys j jos pagrindines teorines ir praktines problemas. Siekiama atskleisti svarbiausių draudimo sutarčių teisės institutų esmę ir prigimtį, vertinami pozityviosios draudimo sutarčių teisės spragos ir trūkumai, pateikiami galimi jų sprendimo būdai. Daug dėmesio skiriama draudimo sutarčių teisės normų aiškinimui ir taikymui teismų praktikoje.Reikšminiai žodžiai: Bendrasis draudimas; Civilinės atsakomybės draudimas; Civilinės atsakomybės draudimo sutartis; Draudimo sutarčių teisė; Draudimo teisė; Gyvybės draudimo sutartis; Gyvybės, sveikatos draudimas; Perdraudimas; Sveikatos draudimo sutartis; Turto draudimas; Turto draudimo sutartis; Co-insurane; Contracts of reinsurance; Health insurance contracts; Insurance contract law; Insurance contract laws; Liability insurance; Liability insurance contracts; Life insurance; Life insurance contracts; Property insurance; Property insurance contract.

ENThe monograph targeted at scientists, students and practitioners of law (judges, lawyers, employees of insurance companies and intermediaries, policy-holders and institutions that protect their rights) takes a complex approach to analyse the Lithuanian law of insurance contracts and draws attention to its main theoretical and practical problems. It seeks to reveal the essence and nature of the major institutes of the law of insurance contracts, evaluates the gaps and drawbacks of the positive law of insurance contracts and presents possible solutions. Considerable focus is also shifted on the interpretation of norms of the law of insurance contracts and their application in case-law.

ISBN:
9789955616313
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17028
Updated:
2020-10-23 22:21:14
Metrics:
Views: 153
Export: