Draudimo ekonomikos pagrindai : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo ekonomikos pagrindai : mokomoji knyga
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010
Pages:
261 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Draudiminė rizika; Draudimo ekonomika; Draudimo formos; Draudimo istorija; Draudimo kompanijos; Draudimo paslaugos; Draudimo paslaugų marketingas; Draudimo rinka; Draudimo sutartys; Draudimo įmonės; Gyvybės draudimas; Negyvybės draudimas; Rizikos finansavimas; Rizikos valdymas
EN
Economics of insurance; Insurance; Insurance companies; Insurance contracts; Insurance forms; Insurance history; Insurance market; Insurance risk; Insurance services marketing; Life insurance; Non-life insurance; Risk financing; Risk management
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta vienos iš draudimo verslo sričių – draudimo paslaugų rinkodaros studijoms. Draudimo paslaugų rinkodaros studijų aktualumą galima pagrįsti tuom, kad draudimas, kaip visų visuomenės gyvenimo socialinių ir ekonominių sričių apsauga, kaip investicinių išteklių pritraukimo į ekonomiką mechanizmas, yra svarbus bet kokios ekonominės sistemos neatskiriamas elementas. Jo aktualumas įgyja dar didesnę svarbą ekonominio nestabilumo, finansinių krizių laikotarpiu. Mokomoji knyga, apimanti šiandieninį socialinį, ekonominį gyvenimo spektrą, nagrinėjanti pagrindines teorines ir praktines šiuolaikinio laikotarpio draudimo problemas neabejotinai pravers tiek studijuojantiesiems ekonomikos ir vadybos programas, tiek draudimo veiklos praktikams, įmonių teisininkams, buhalteriams ir kitiems specialistams, savo įmonėse atsakingiems už draudimo produktų pirkimą. Mokomojoje knygoje nagrinėjamos pagrindinės teorinės ir praktinės draudimo problemos, kurias sudaro: draudimo sampratos ir socialinės-ekonominės esmės analizė, susipažinimas su šiuolaikine draudimo rinkos struktūra Lietuvoje, rizikos valdymo teorijos įvadas, klasikinio draudimo principų studijavimas, asmens, turto ir civilinės atsakomybės rizikų draudimo teorijos pagrindai, susipažinimas su gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšimis, perdraudimo ir persidraudimo ypatumų nagrinėjimas, susipažinimas su draudimo bendrovių finansinės veiklos analize ir reitingavimo metodikomis.

ENThe book is dedicated to one of the areas of insurance business, i.e. the studies of insurance marketing. The relevance of insurance marketing studies can be based on the fact that insurance, as protection of all social and economic areas of the society’s life and a mechanism for attracting investment resources into the economy, is a very important integral element of any economic system. Its relevance acquires an even greater significance in the times of economic instability and financial crises. The study book, covering the modern social and economic life and dealing with the main current theoretical and practical insurance issues, will undoubtedly be useful for those studying in economics and management programmes, as well as insurance practitioners, corporate lawyers, accountants and other specialists who are responsible for the purchase of insurance products in their enterprises. The study book deals with the main theoretical and practical issues of insurance, which cover: the analysis of the insurance conception and of the socio-economic essence, familiarising with the modern structure of the insurance market in Lithuania, the introduction into the risk management theory, the studies of classical insurance principles, the basics of the theory of insurance against personal, property and civil liability risks, familiarising with life and non-life insurance types, the studies of the features of reinsurance and retrocession, familiarising with the analysis of the financial performance of insurance companies and rating methodologies.

ISBN:
9789955184683
Related Publications:
  • Civilinės atsakomybės draudimo raida Lietuvoje / Irena Adelė Pažėrienė. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. 2013. P. 272-294.
  • Draudimo įmonių veiklos vertinimo sistema / Justina Zinkevičiūtė, Tadas Gudaitis. Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2013 m. kovo 20 d., medžiaga. 2013. P. 44-64.
  • Draudimo paslaugų rinka ir jos vertinimo rodikliai / Arvydas Paškevičius, Aida Stanišauskaitė. Tarptautinis verslas : inovacijos, psichologija, ekonomika. 2012, t. 3, Nr. 1, p. 183-209.
  • Draudimo sutarčių teisė / Tomas Kontautas ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2007. 271 p.
  • Draudimo teisė / Juozas Galginaitis, Rimantas Stankevičius. Vilnius : Teisės institutas, K. Jovaišo personalinė įmonė, 2005. 852 p.
  • Draudimo teisė : nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklos ypatumai / Tomas Talutis. Vilnius : RDI grupė, 2009. 237 p.
  • Ne gyvybės draudimo bendrovių teikiamų paslaugų lyginamoji analizė / Monika Skaržinskaitė. Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu, 2017 : studentų mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. kovo 22 d. 2017, p. 64-71.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24744
Updated:
2013-04-28 20:36:05
Metrics:
Views: 43