Postpozicinių vietininkų sistema Chylinskio Naujojo Testamento vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postpozicinių vietininkų sistema Chylinskio Naujojo Testamento vertime
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2003, t. 49, p. 33-49
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi nauji postpozicinių vietininkų vartojimo senojoje lietuvių kalboje tyrimo rezultatai. Jau anksčiau nustatyta, kad priešprieša tarp statinių vietos reikšmės linksnių buvo neutralizuota: tarp jų yra papildomosios distribucijos santykis, linksnio pasirinkimas priklauso nuo kategorinių vardažodinės frazės požymių, būtent nuo gyvumo. Tradiciškai skiriamos opozicijos tarp „vietos objekto viduje" ir „vietos prie objekto", iš tiesų nėra. Santykis tarp krypties vietininkų - iliatyvo ir aliatyvo - yra kitoks. Nors beveik niekados nevartojami gyvumo požymį turinčių vardažodžių iliatyvai, negyvų daiktų pavadinimai gali turėti ir iliatyvo, ir aliatyvo formas. Šie linksniai sudaro privatyvinę opoziciją. Kaip ir adesyvo atveju, nerasta vietų, kur aliatyvas būtų vartojamas vietos prie objekto lokalizacijos reikšme. Taigi negalima kalbėti apie aliatyvinę krypties reikšmę, kai galinis taškas yra prie objekto. Aliatyvą derėtų suprasti kaip apibendrintą liatyvinį linksnį, o iliatyvas, žymėtasis opozicijos narys, reiškia kryptį, kai galinis judėjimo taškas yra objekto viduje. Tokiu būdu postpozicinių vietininkų sistema Chylinskio kalboje yra ne keturnarė, o trinarė. Iš esmės yra tik vienas statinis linksnis, turintis du variantus, kurių pasirinkimą lemia kategorinės vardažodžio savybės. Tiktai iliatyvas ir aliatyvas sudaro priešpriešą, būdingą skirtingiems linksniams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Postpoziciniai vietininkai; Iliatyvas; Aliatyvas; Adesyvas; Inesyvas.

ENThe article deals with the structure of the system of local cases in Old Lithuanian as reflected in Chylinskis' translation of the New Testament. It is argued that the traditional descriptions of the Lithuanian system of local cases should be revised in several important respects. As shown in earlier publications, inessive and adessive are not opposed in terms of case meaning, their distribution depending on the categorial properties of the noun phrase (animacy and individuation). The subsystem of lative cases shows no opposition between an internal (illative) and an external (allative) case either, ft is only the illative that is marked in this respect; the allative is actually a general lative case, unmarked with regard to the opposition 'internal : external'. The system of local cases is thus, in fact, ternary: it consists of one locative case with two varieties (inessive for inanimates and adessive for animates) and two lative cases, one of which is additionally marked as illative. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16298
Updated:
2018-12-17 11:12:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: