Dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose
Alternative Title:
On the relationship between the inessive and illative cases in the East High Lithuanian subdialects of the Vilnius region
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Būdvardis; Daiktavardis; Iliatyvas; Inesyvas; Inesyvas, iliatyvas; Linksnis; Rytų aukštaičiai; Tarmė; Įvardis; Adjective; Case; Dialect; Illative; Inessive; Noun; Pronoun; Subdialect of the eastern High Lithuanian.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Iliatyvas; Inesyvas; Inesyvas, iliatyvas; Gramatika / Grammar; Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Case; Dialect; Illative; Inessive; Subdialect of the eastern High Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami inesyvo ir iliatyvo formų santykiai rytų aukštaičių vilniškių plote, nurodomi skirtumai nuo uteniškių ir pietų aukštaičių šnektų. Rytų aukštaičių vilniškių plote gerai skiriamos visų kamienų vienaskaitos ir daugiskaitos iliatyvo formos. Rytų aukštaičiai uteniškiai gerai skiria inesyvo ir iliatyvo vienaskaitos formas, tačiau uteniškių plote į šiaurę daugiskaitos formos dažnai trumpinamos ir dėl to abu vietininkai sutampa. Pietų aukštaičių plote inesyvo vietoje kartais vartojamos ir vienaskaitos iliatyvo formos: buvo akmuo vieton (= vietoj) duonos (Druckūnai); mūs arklys su balta žvaigžde kakton (= kaktoje). Inesyvo ir iliatyvo reikšmių neskyrimo reiškinys vadinamas neutralizacija. Rytų ir pietų aukštaičių ploto šnektoms būdinga trijų neutralizacija: rytų aukštaičių uteniškių šnektose (į šiaurę nuo linijos Raguva-Ukmergė-Molėtai-Salakas) neutralizuojamos tik daiktavardžių daugiskaitos inesyvo / iliatyvo formos; pietų aukštaičiams būdinga neutralizacija, apimanti ir vienaskaitos, ir daugiskaitos inesyvo / iliatyvo formas; rytų aukštaičių šnektose (tarp Ignalinos ir Švenčionių) inesyvo/ iliatyvo formos neutralizuojamos junginiuose: įvardis + daiktavardis; būdvardis + daiktavardis. Nuo uteniškių ir pietų aukštaičių ši neutralizacija skiriasi tuo, kad neutralizuojamas tik vienas iš junginio elementų – įvardis arba būdvardis. Galima spėti, kad rytų aukštaičių vilniškių šnektose pasitaikantys neįprasti vietą reiškiantys būdvardis + daiktavardis junginiai (plg., žalen berželi, ir kt.) galėjo būti pasidaryti pagal įvardžių analogiją (plg., tan daikci ir kt.).

ENSubdialects of the eastern and southern High Lithuanian areas are characterized by three types of neutralization occurring in the inessive and illative case forms: 1) in the subdialects of High Lithuanian of the Utena region, the noun forms of the inessive/illative plural are neutralized; 2) in South High Lithuanian, neutralization applies both to singular, and plural inessive/illative forms; 3) East High Lithuanian (between Ignalina and Švenčionys) tends to neutralize inessive/illative forms in combinations pronoun + noun and adjective + noun. The latter type of neutralization is different from the Utena subdialect and South High Lithuanian due to the placement of neutralization which occurs only in a single constituent of the combination, i. e. the pronoun or the adjective. It is thus hypothesized that atypical expressions of location registered in the subdialect of East High Lithuanian of the Vilnius region adjective + noun (cf. žalen berželi, etc.) could have been constructed following the analogy of the pronoun (cf. tan daikci etc.). [text from author]

ISBN:
9786094110122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19949
Updated:
2018-05-10 21:51:44
Metrics:
Views: 28
Export: