Palyginamieji tekstynai - šaltinis tarptautinių žodžių vartosenai tirti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palyginamieji tekstynai - šaltinis tarptautinių žodžių vartosenai tirti
Alternative Title:
Comparable corpora for the research on cognate usage
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (3), p. 81-93
Keywords:
LT
Daiktavardžiai; Internacionalizmai; Junginiai; Kolokacija; Kompiuteriniai tekstynai; Konkordansas; Konkordanso analizė; Kontekstas; Leksema; Palyginamasis tekstynas; Palyginamieji tekstynai; Tarptautiniai žodžiai; Tarptautinis žodis; Tekstai; Tekstynų lingvistika; Vartosena; Žodžio vartosena; Žodžių junginys; Žodžių sąrašai.
EN
Cognit; Collocation; Comparable corpora; Compounds; Computer corpus; Concordance; Concordance analysis; Context; Corpus linguistics; International word; Internationalism, word usage; Lexeme; Noun; Texts; Usage; Word combination; Word lists.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra dvejopas: detaliai ištirti pasirinktos leksemos vartoseną anglų ir lietuvių kalbose ir parodyti darbo su palyginamaisiais tekstynais galimybes ir privalumus. Tyrimo objektas ir yra vienas tarptautinis žodis lietuvių ir anglų kalbose: apatija ir apathy. Analizuojama kaip, kiek ir kokiu mastu skiriasi jų vartosena, kiek šios skirtybės lemia semantinę žodžio struktūrą ar net pačią sąvokos apimtį. Skirtingų kalbų palyginimui autorė pasirenka konkordansų klasifikavimo būdą. Apathy ir apatijos vartosenos analizė remiantis konkordansais iš anglų kalbos tekstyno „Bank of English“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos tekstyno, gautais 2001 m. gegužės mėnesį. Atlikta apatijos ir apathy vartosenos analizė leidžia manyti, kad tas pats tarptautinis žodis, nors ir būdamas vienareikšmis, skirtingose kalbose turi nevienodą juo reiškiamos sąvokos apimtį ir turinį. Abiejų vertimo krypčių dvikalbiuose žodynuose apatiją siūloma versti apathy, o apathy – apatija ar abejingumu, tačiau peržvelgus net ir minimalius, tik žodžių junginio apimties kontekstus darosi aišku, kad dėl platesnės vartojimo apimties ir konkretaus konteksto ypatybių apathy į lietuvių kalbą būtų verčiama ne vienu ar keliais, o kur kas gausesniais ir įvairesniais daiktavardžiais ar kitų kalbos dalių žodžiais. Šią hipotezę turėtų pagrįsti paralelių tekstynų analizė. Taigi palyginamieji tekstynai teikia galimybę perprasti rūpimo žodžio vartosenos ypatumus, kurių dėl vietos stokos nepateikia aiškinamieji žodynai.

ENGlobalisation and modern information technologies cause 'he spread of cognates in languages of the world. Displaying a similar form and content but exhibiting different patterns °f usage, cognates seem to become a pitfall for foreign language users and translators. A possible solution to the Problem is the analysis of cognate usage based on comparable corpora which offer a reliable source of data for this kind of analysis. The paper deals with one lexeme in English, apathy,and its equivalent in Lithuanian apatija and their concordances compiled from the Bank of English and the Corpus of Contemporary Lithuanian. The data are analysed and classified into types of word combinations such as subjective, predicative, objective, attributive, and adverbial. Enumerative noun chains and afterwords are compared between the two languages as well. Similarities and differences in the apathy-apatija usage patterns arc disclosed and some generalisations drawn. The article suggests that the English noun apathy is more common and universal in nature and it is used in a greater variety of different contexts and situations than is the case with its Lithuanian counterpart apatija. Therefore, it is useful for foreign language learners, users and translators to resort to corpora due to the fact that monolingual and bilingual dictionaries cannot be treated as reliable sources of the correct usage of collocations. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15287
Updated:
2018-12-17 11:01:27
Metrics:
Views: 32    Downloads: 22
Export: