On the track of the ancestors of the scalvians. The remains of the migration period cemetery at Tilsit

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the track of the ancestors of the scalvians. The remains of the migration period cemetery at Tilsit
Alternative Title:
Skalvių protėvių pėdsakais. Tautų kraustymosi laikotarpio kapinyno liekanos prie Tilžės
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2010, t. 14, p. 234-240
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archeologija; F. Jakobsono archyvas; Kapinynas Tilžėje; Nemuno žemupio regionas; Nemuno žemupys; Segės; Skalva; Skalviai; Tautų kraustymosi laikotarpis; Archaeology; Brooches; Cemetery at Tilsit; F. Jakobson's archive; Lower Neman; Lower Nemunas Region; Migration Period; Scalva; Scalvians.
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Archyvai / Archives; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Nemuno žemupio regionas; Nemuno žemupys; Segės; Skalva; Skalviai; Tautų kraustymosi laikotarpis.
EN
Brooches; Cemetery at Tilsit; Lower Neman; Lower Nemunas Region; Migration Period; Scalva; Scalvians.
Summary / Abstract:

LTTilžės miesto ribose ir priemiesčiuose XX a. pradžioje buvo užfiksuota daug archeologinių gyvenviečių, tarp jų ir kapinynų, datuojamų tautų kraustimosi laikotarpiu, buvusių vakariniame miesto pakraštyje, prie Smolupės (Uzkaja) žiočių. Vienas iš nekropolių – „Stolbecker-Straße 99“ – datuojamas romėniškuoju ir tautų kraustimosi laikotarpiu. Kita gyvenvietė, literatūroje minima kaip „Am Schwedenfriedhof“, buvo įkurta vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu ir gyvavo iki viduramžių. Trečiasis tautų kraustimosi laikotarpiu datuojamas kapinynas buvo minimas netoli gatvės, XX a. pradžioje vadinamos Philosophengang. Felix Jakobson archyve yra nupieštos trys segės, datuojamos E1 periodo pabaiga ir E2a laikotarpiu, apytikriai VI amžiumi. Kitos dvi segės gali būti datuojamos vėlyvuoju tautų kraustimosi laikotarpiu (E2b ir E3 periodai, kurie atitinka VII a. ir VIII a. pradžią). F. Jakobson mini daugiau tokių segių fragmentų, rastų tikriausiai toje pačioje vietoje. F. Jakobson nustatytos vietos atitinka kapinyną, įvardijamą „Am Philosophengang“, kuris minimas Prūsijos muziejaus archyve. Kaip tik šiame kapinyne aptikti radiniai datuojami tautų kraustimosi laikotarpiu. Koncentracija trijų kapinynų, įvardijamų „Stolbeckerstraße 99“, „Am Schwedenfriedhof“ ir „Am Philosophengang“, rodo, kad tautų kraustimosi laikotarpiu ši tankiai gyvenama vietovė Nemuno žemupyje galėjo priklausyti ankstyvųjų viduramžių skalviams kaip viena iš Prūsijos genčių teritorijų, dariusių didelę politinę ir ekonominę įtaką rytiniame Baltijos jūros pakraštyje.

ENA large number of archaeological settlements were discovered inside the town of Tilsit and on its outskirts in the early 20th century. The settlements included graveyards dating back to the Migration Period, situated on the Western edge of the town, by the mouth of Smolupė (Uzkaja). One of the necropolises – “Stolbecker-Straße 99” – is dating back to the Roman and Migration Period. Another settlement, referred to in literature as “Am Schwedenfriedhof”, was established in the late Roman period and existed until the Middle Ages. The third graveyard dating back to the Migration Period was mentioned as situating not far away from a street that had a name Philosophengang in the early 20th century. The Felix Jakobson archives contain three drawn decorated fasteners dating back to the end of E1 period and the E2a period, approximately the 6th century. Other two decorated fasteners can date back to the late Migration Period (E2b and E3 periods corresponding to the 7th century and the early 8th century). F. Jakobson mentioned more fragments of such decorated fasteners found probably in the same place. Sites determined by F. Jakobson correspond to a graveyard named “Am Philosophengang”, which was referred to in the archives of the Museum of Prussia. Findings discovered exactly in this graveyard date back to the Migration Period. The concentration of the three graveyards, “Stolbeckerstraße 99”, “Am Schwedenfriedhof” and “Am Philosophengang” shows that, in the Migration Period, this densely populated area close to the mouth of the Nemunas probably belonged to the Scalovians of the Early Middle Ages as one of Prussian tribes’ territories that had a great political and economic impact on the Eastern coast of the Baltic Sea.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28746
Updated:
2018-12-17 12:50:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: