Pinigų lobiai Vilniaus senienų muziejaus numizmatikos rinkinyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinigų lobiai Vilniaus senienų muziejaus numizmatikos rinkinyje
Alternative Title:
Coin hoards in the numismatic collection of the Vilnius antiquities museum
In the Journal:
Numizmatika. 2004, t. 2-3, p. 199-230
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Archyviniai šaltiniai; Lobiai; Monetų lobiai; Numizmatikos rinkinys; Senienų muziejus; Vilniaus senienų muziejus; Vilnius; Antiquites museum; Archive sources; Coin hoards; Numismatic collection; Vilnius; Vilnius Antiquities Museum.
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Lobiai; Muziejai / Museums; Numizmatika / Numismatics.
EN
Coin hoards.
Summary / Abstract:

LTVilniaus senienų muziejus įkurtas 1855 m. žinomo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojo ir kolekcininko Eustachijaus Tiškevičiaus (1814-1873) iniciatyva. Muziejaus pagrindą ir sudarė E. Tiškevičiaus kolekcija, kurioje būta ir monetų bei medalių. Po 1863 m. sukilimo dalis eksponatų buvo išsiųsta į Maskvą, o Senienų muziejus prijungtas prie viešosios bibliotekos. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui muziejus buvo uždarytas (1915 m.), o dauguma eksponatų išvežta į Maskvą, dalis jų pradingo vokiečių okupacijos metais. Susipažinus su Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje bei Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomu Senienų muziejaus archyvu, pavyko rasti informacijos apie lobius, apie kuriuos iki šiol nebuvo žinoma (literatūroje neminėti 24 lobiai). Publikacijoje pateikiamas 78 lobių sąrašas. Svarbiausi jų: 1866 m. ir 1869 m. Vilniuje surastų lobių aprašai (žr. Nr. 26, 30) bei Lošnicos lobio aprašas (žr. Nr. 54). Sąraše pateiktos ir lobių patekimo į muziejų datos bei aplinkybės. Dauguma 1855-1915 m. į Senienų muziejų patekusių lobių buvo rasta Vilniaus gubernijoje (30 vnt.). Nemažai lobių į muziejų pateko iš Gardino (10 vnt.), Kauno (5 vnt.), Minsko (7 vnt.), Mogiliovo (8 vnt.) ir Vitebsko (12 vnt.) gubernijų. Taigi muziejuje buvo saugomi lobiai, rasti dabartinės Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos teritorijose. Lietuvos teritorijoje rastų lobių muziejuje buvo 24 (12 pateko iki 1865 m.). Daugiausia jų buvo iš Rytų Lietuvos. Šeši lobiai rasti Vilniuje. Lobiai kildinami iš skirtingų laikotarpių, daugiausia iš XVII a.

ENVilnius Antiquity Museum was established in 1855 by the initiative of Eustachijus Tiškevičius (1814-1873), the well-known collector and historian of the Grand Duchy of Lithuania. The majority of the exhibits were from Tiškevičius collection, with include coins and medals. After 1863 uprising some of the exhibits were sent to Moscow and the Antiquity Museum attached to the public library. After the First World War started the Museum was closed (1915) and the majority of exhibits transported to Moscow, some part of them disappeared during the Nazi occupation. In the archive of the Antiquity Museum kept in Manuscript division of the library of Vilnius University and Manuscript division of the library of Lithuanian Science Academy, there are information about treasures which were previously unknown (the literature mentions 24 treasures). The publication provides with the treasure list of 78 items. The most important are: description of treasures found in Vilnius in 1866 and 1869 (see No 26, 30) and description of Lošnica treasure (see No 54). The list also provides with dates and circumstances upon which the treasures arrived at the museum. The majority of treasures witch arrived at the Antiquity Museum in 1855-1915 were found in Vilnius governorate (30 units). Quite a few treasures were found in Grodno (10 units), Kaunas (5 units), Minsk (7 units.), Mogilev (8 units) and Vitebsk (12 units.) governorates. So, the Museum exhibited treasures which were found in current territories of Belarus, Latvia, Poland, Lithuania and Russia. 24 treasures found in the territory of Lithuania (12 arrived earlier to 1865). The majority of them were from Eastern Lithuania. Six treasures were found in Vilnius. The treasures are from different periods, majority of them are of the 17th c.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41370
Updated:
2018-12-17 11:29:00
Metrics:
Views: 27    Downloads: 7
Export: