Kelios pastabos apie Stasio Sajausko recenzija "E. Remecas. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003. 107 p."

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelios pastabos apie Stasio Sajausko recenzija "E. Remecas. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis. Vilnius, 2003. 107 p."
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 172-175
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Numizmatika; Jogaila; Monetos; Vilniaus žemutinė pilis; Pinigų lobis.
Keywords:
LT
Numizmatika / Numismatics.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra atsakoma į Stanislovo Sajausko recenzijoje knygai Vilniaus žemutinės pilies pinigų lobis. (XIV a. pabaiga)" autoriui pateiktas pastabas. Straipsnyje yra nagrinėjama ankstyviausių LDK monetų problematika - priskyrimas, datavimas, monetose esančių simbolių aiškinimas ir kiti klausimai. Pagrindinis dėmesys yra skirtas aštuonioms pastaboms. Straipsnyje yra paaiškinama, kodėl recenzijos autoriaus pateikti įrodinėjimai dėl galimai kitokio monetų atributavimo ir datavimo yra negalimi. [Iš leidinio]

ENThis article is a reply to the references made to the author in the review by Stanislovas Sajauskas of the book “The Money Treasure of Vilnius Lower Castle (End of the 14th c.) (Vilniaus žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga). The topic of the earliest coins of the Grand Duchy of Lithuania is analysed in the article ‒ assigning, dating, the explanation of symbols on coins and other issues. The main attention is paid to eight notes. It is explained in the article why the proofs made by the author of the review of potentially other attributes and dating of coins are not possible.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Vytauto monetos su liūtu ir mazgo simboliu bei įrašu Pečat (apie 1392–1393 m.) / Eduardas Remecas. Pinigų studijos. 2007, Nr. 1, p. 74-85.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12059
Updated:
2018-12-17 11:40:57
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: