Periodic diagnostics of students’ academic achievements as a factor influencing study effectiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Periodic diagnostics of students’ academic achievements as a factor influencing study effectiveness
Alternative Title:
Studijų rezultatų diagnostikos periodiškumas, kaip studijų rezultatyvumo veiksnys
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2008, Nr. 2 (43), p. 27-44
Keywords:
LT
Studentų akademinių pasiekimų diagnostika; universitetinis švietimas; švietimo kokybė.
EN
Diagnostic of students achievements; university education; quality of education.
Summary / Abstract:

LT[...] Pastaruoju metu naujos universitetinio ugdymo sąlygos, mokymosi paradigmos įsitvirtinimas lemia studentų laimėjimų vertinimo pokyčius: formų, būdų, strategijų, dėstytojų ir studentų vaidmenų ir kt. Kuria kryptimi turėtų krypti studijų laimėjimų vertinimas, siekiant studijų rezultatų ir atitinkamai - universitetinių studijų kokybės? Šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys į vieną iš vertinimo aspektų - studijų rezultatų diagnostikos periodiškumą. Straipsnyje nagrinėjamas probleminis klausimas: kaip studentų studijų rezultatų diagnostikos periodiškumas veikia studijų rezultatyvumą? Ieškant atsakymo į šį probleminį klausimą atliktas tyrimas, kurio tikslas - atskleisti studentų studijų rezultatų diagnostikos periodiškumo poveikį studijų rezultatyvumui. Pirmame straipsnio skyriuje atskleidžiamas teorinis tyrimo kontekstas, antrame pagrindžiama ir apibūdinama empirinio tyrimo metodologija, trečiame pristatomi empirinio tyrimo rezultatai. Straipsnis baigiamas išvadomis. [...] Gauti tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad periodiška studijų rezultatų diagnostika yra vienas iš studijų rezultatyvumo veiksnių. Periodiškai diagnozuojant dalyko studijų rezultatus studentai priversti daugiau laiko skirti mokymuisi ir dalyko turinio supratimui. Kuo dažniau diagnozuojami dalyko studijų rezultatai, tuo daugiau dėmesio skiriama dalyko mokymuisi. Taip įtvirtinamos žinios, gerėja supratimas, jos sėkmingiau taikomos studijų ir praktinėje veikloje. Galima teigti, kad studijų rezultatų periodiška diagnostika padeda gerinti studijų rezultatyvumą ir atitinkamai - universitetinio ugdymo kokybę. [Iš leidinio]

ENLithuania is changing rapidly after the independence restoration. These spanking changes inevitably affected Lithuanian universities and their culture. The changes of universities and their culture are followed by society and university communities being concerned about the quality of university education. University education quality depends on numerous factors. One of the factors is diagnostics of students' academic achievements. What direction should the student achievements' diagnostics turn to in order to upgrade study results? When researching the question we drew our attention to the periodic assessment of student achievements and gradually defined the main problem of the research - how does the periodic diagnostics of students' academic achievements influence the study effectiveness? The data was collected using the focus group method. To collect the information three focus groups were questioned. The focus groups' participants were selected using the purposeful maximum variation sampling method. Therefore students of maximal dissimilar pedagogical study programs were involved in the research with in order to collect the most diverse data. The collected data was analyzed by the content analysis method. The empirical and theoretical research verifies the assumption that the periodic diagnostics of students' academic achievements is a significant criterion of study effectiveness. So if the achievements of the students are diagnosed periodically they intend to study better and to achieve better study outcomes. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14280
Updated:
2018-12-20 23:16:37
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: