Studijos, jų organizavimo principai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijos, jų organizavimo principai
In the Book:
Akademinė edukologija. 2. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2006. P. 38-66. (Lietuvos mokslas ; kn. 59)
Keywords:
LT
Akademinė didaktika; Aukštasis mokslas; Aukštoji mokykla; Didaktika; Dėstytojai; Organizavimo principai; Studentai; Studijos.
EN
Academic didactics; Didactics; Higher education; Organisation principles; Principles of organization; Students; Studies; Teachers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos studijos bei jų organizavimo principai: aptariamas studijų procesas, svarbesnės studijų organizavimo kryptys, profesinės veiklos didaktikos principai, jų turinys ir specifika. Studijos – mokymasis, lavinimasis aukštojoje mokykloje, kruopštus kurio nors dalyko, mokslo, reiškinio, profesijos tyrinėjimas siekiant tapti kvalifikuotu specialistu, tikru inteligentu. Atlikti studentų požiūrio į studijas, dėstymo stilių ir metodus, universitetų studijų programas ir studentų poreikius rinkos ekonomikos, gamybos, verslo, visuomenės atžvilgiu tyrimai leidžia mums teigti, kad per aštuonerius metus universitetuose įvyko esminių teigiamų poslinkių organizuojant studijas, priartėjant prie Europos, pasaulio inžinierių ir kitų specialistų rengimo standartų. Vienas iš esminių akademinės didaktikos uždavinių – studijų intensyvinimas, studentų psichinių ir kitų galių (mąstymo, vaizduotės, kūrybiškumo ir pan.) kryptingas ugdymas studijų procese. Kartotiniai studentų studijų nuostatų tyrimai neginčijamai rodo, jog reikia atsižvelgti į studentų keliamus poreikius, norus, siekiant priartinti studijas prie naujų Lietuvai, jos integravimuisi į Europos Sąjungą reikalavimų. Akademinė edukologija turėtų įgyti naujų impulsų gerinant tvirtas, doras studentų asmenybes, naują Lietuvos inteligentiją, studijas, naujus ugdant specialistus. Todėl dėstytojams būtini tvirti akademinės didaktikos pamatai kaip studijų visokeriopo intensyvinimo pagrindas, leidžiantis užtikrinti kvalifikuotų specialistų rengimą Lietuvai.

ENThe article analyses education and its organizational principles: discusses the process of education, its more important organisational directions, and didactic principles of professional activities, its specifics and content. Education represents studying and learning within a higher education institution; it is a detailed examination of certain subject, scientific phenomenon, or profession aiming to become a skilled professional and real intellectual. Research of students' attitude towards education, teaching styles and methods, university study programmes, and student needs from the perspective of market economy, manufacturing, business, and society allows maintaining that the universities have undergone major positive changes in the organisation of education and become closer to European and global standards of preparing engineers and other specialists during the last eight years. One of the most important tasks of academic didactics is the intensification of studies and the targeted development of students' mental and other powers (thinking, imagination, creativity, etc.). Repeated research of students' education provisions indisputably show that it is necessary to take into account the student needs and wishes aiming to take education to new requirements that would better fit Lithuania's integration into the EU. The academic educology should gain new impulse in developing strong and highly moral personalities, new intelligentsia of Lithuania, education, and professionals. Therefore, professors must have solid grounds of academic didactics as a basis for wide intensification of studies, thus ensuring the training of qualified specialists for Lithuania.

ISBN:
99867952320
ISSN:
1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55846
Updated:
2019-03-20 14:27:18
Metrics:
Views: 6
Export: