Aukštesniųjų klasių mokinių kūrybinių gebėjimų muzikinėje veikloje ugdymas informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT) = The development of senior form pupils' creative skills in music activity through information communication technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Aukštesniųjų klasių mokinių kūrybinių gebėjimų muzikinėje veikloje ugdymas informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (IKT) =: The development of senior form pupils' creative skills in music activity through information communication technology
Alternative Title:
Development of senior form pupils' creative skills in music activity through information communication technology
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 8, p. 8-19
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas kūrybinių gebėjimų ugdymo aktualumas, remiantis tyrimo rezultatais, atskleidžiami aukštesniųjų klasių mokinių kūrybinių gebėjimų raiškos muzikinėje veikloje ypatumai. Atsižvelgiant į nūdienos žinių visuomenės poreikius bei situaciją, kūrybiniams gebėjimams ugdyti pasirinktos Informacinės komunikacinės technologijos (IKT); pateikiami muzikos mokytojų tyrimo rezultatai, rodantys nepakankamą šios pedagoginio poveikio priemonės taikymą muzikinio ugdymo procesuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogical trends; Modern pedagogy; Pedagogical; Transcendental; Psychological and vital.; Creative skills; Music activity; Information; Communication technology; Senior form pupils.

ENThe paper substantiates the importance of the development of creative skills on the basis of research results the peculiarities of the senior form pupils' expression of creative skills in music activity. Taking into account the needs of nowadays, a knowledge society and situation, the means of the development of creative skills are information communication technology; the results of the music teachers' research are presented, thus showing insufficient application of this pedagogical influence means in music education processes. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14001
Updated:
2018-12-20 23:16:28
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: