Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII-XV a.

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės diduomenės juvelyrika XIII-XV a
Alternative Title:
Jewelry of the Nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 13th-15th centuries
Keywords:
LT
Baltų menas; Archeologija; Juvelyrika.
EN
Arts of the Balts; Archeology; Jewelry.
Summary / Abstract:

LTSenoji Lietuvos valstybė - Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - yra svarbiausių baltų giminių palikimas, o diduomenė buvo ilgos socialinės, politinės, administracinės bei ekonominės raidos rezultatas. Jos formavimosi pradžia siekia ankstyvuosius viduramžius, o ryškiausias šio proceso pažinimo šaltinis - kai kuriose baltų žemių vietovėse (Krikštonys, Reketė, Taurapilis, Vidgiriai, Švaicarija (Szwajcaria), Paprūdžiai ir kt.) aptikti vadinamieji IV-VI a. kunigaikščių kapai, kurie greičiausiai yra dar gentinės aristokratijos palikimo liudininkai. Rašytiniai šaltiniai apie ankstyvųjų viduramžių baltų visuomenės socialinę struktūrą negausūs. Jie iš esmės atspindi vien baigtinę ikivalstybinę tos raidos pakopą (IX- XIII a.), ir tik papildžius turimus duomenis archeologine medžiaga, būtų galima iš šių fragmentų bandyti atkurti ankstyvųjų viduramžių visuomenės vaizdą: kas buvo tie šaltiniuose minimi karaliai, kunigaikščiai, jų kariaunos, taip pat, kas mums ypač svarbu, kokia jų nešiosena, papuošalai ir koks jiems tarnavusių sidabrakalių amato lygis [...]. [Iš straipsnio, p. 513]

ENAncient Lithuanian state - Grand Duchy of Lithuania - is the legacy of the major Baltic tribes and its nobility comes into being as the result of a long social, political, adminis- trational and economical development. The beginning of its formation dates back to the early Middle Ages and the most important source of knowledge on this process are the so- called graves of the dukes of the 4th-6th centuries found in some terrains of the Baltic lands (Krikštonys, Reketė, Taurapilis, Vidgiriai, Švaicarija (Szwajcaria), Paprūdžiai and other) which most probably are witnessing the legacy of a still tribal aristocracy. Records of the social structure of the Baltic society of the early Middle Ages are sparse. They mostly reflect a pre-state stage of its development (around the 9th-13th centuries) and the attempt to reconstruct the view of the society of the early Middle Ages from these fragments could only be possible when complemented with new archaeological materials: who were the kings, the dukes and their armies mentioned in the sources and. this is most important to us, what was their clothing and outfit like, what kind of jewelry did they wear and what was the level of the handicraft of their silversmiths. [Extract, p. 513]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86282
Updated:
2020-10-03 15:47:59
Metrics:
Views: 95
Export: