Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities in the adjudication of cases concerning violations of possession
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 5 (83), p. 56-64
Summary / Abstract:

LT2003 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas numato plačią procesinių formų diferenciaciją ir įtvirtina keletą sumarinių civilinių bylų nagrinėjimo būdų. Šis straipsnis skirtas vieno iš jų – bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo – ypatumų analizei. Autoriai, remdamiesi sistemine Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatų analize ir lygindami jas su Europos šalių civiline ir civilinio proceso teise, siekia atskleisti, kodėl valdymo gynimui būtina numatyti specialiąsias sumarinio pobūdžio civilinio proceso taisykles, analizuoja požymius, pagal kuriuos bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimas skiriasi nuo įprastosios ginčo teisenos. Tyrime gilinamasi į priežastis, lemiančias tokius ypatumus. Pateikiama bendra bylų dėl daikto valdymo pažeidimo nagrinėjimo ypatumų charakteristika, aptariamas šios procesinės formos santykis su kitais civilinių teisių ir interesų gynimo būdais. Vėliau pereinama prie išsamios bylų dėl valdymo pažeidimų konkrečių ypatumų analizės. Autoriai nagrinėja specialiųjų civilinio proceso normų paskirtį bylose dėl daikto valdymo pažeidimų, santykį su Civilinio kodekso materialinės teisės nuostatomis bei siekia atsakyti į klausimą, ar pasirinktas procesinis valdymo gynimo būdas yra efektyvus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Sumarinis procesas; Civil procedure; Summary proceedings.

ENThe Civil Procedure Code, which came into effect on 1 January 2003, provides for a wide differentiation of procedural forms and sets forth several ways of summary trials in civil cases. The article analyses the peculiarities of one of these forms and cases regarding violations of possession. On the basis of systemic analysis of the Civil Code and Civil Procedure Code and their comparison with the European civil and civil procedure law, the authors seek to find out why it is essential to provide for special rules of summary trials in civil cases regarding the protection of possessions, analyse the features on the basis of which these possession cases could be distinguished from the ordinary dispute settlement proceedings. The analysis looks at the reasons determining these features. Furthermore, the paper identifies the overall characteristics of examining the peculiarities of possession violations, discusses the relation of this procedural form with the other means of defending civil rights and interests. Besides this, it carries out a comprehensive analysis of specific cases concerning violations of possession. The authors examine the purpose of the special civil procedure norms in cases concerning violations of possession and their relation with the provisions of the substantive law of the Civil Code. In addition, they seek to find out whether or not the chosen procedural method of defence is effective.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6343
Updated:
2018-12-17 11:49:02
Metrics:
Views: 44    Downloads: 3
Export: