Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio analizė
Alternative Title:
Analysis of accounting employees’ salaries in public sector entities
In the Journal:
Keywords:
LT
Accounting employee; Analizė; Apskaita; Darbuotojų darbo užmokestis; Lithuania; Public sector; Salary; Viešasis sektorius
EN
Accounting; Analysis; Apskaitos darbuotojas; Atlyginimas; Employee wages; Lietuva; Public sector; Viešasis sektorius
Summary / Abstract:

LTApmokėjimas už darbą visada buvo aktuali ekonominė problema, nes darbas ir darbo užmokestis žmogui yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, pagrindinė jo pajamų dalis. Tyrimo tikslas – atlikti viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio analizę. Atliekant tyrimą naudoti mokslinės literatūros, norminių dokumentų, statistinių duomenų analizės ir sintezės, anketinės apklausos metodai. Straipsnyje detaliai išanalizuota viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojų darbo užmokesčio sandara, įvertintas ryšys tarp apskaitos darbuotojų išsilavinimo, užimamų pareigų ir gaunamo darbo užmokesčio, išsiaiškinta apskaitos darbuotojų nuomonė ir jų lūkesčiai dėl mokamo atlygio. [Iš leidinio]

ENPayment for work has always been a relevant economic issue because work and salary is the main source of livelihood for a person, and the main source of one’s income. The aim of the research is to carry out the analysis of accounting employees’ salaries in public sector entities. Methods used during the research were the following: scientific literature, regulatory documents, statistical data analysis and synthesis, questionnaire survey. Detailed analysis was carried out on salary structure of the accounting employees in public sector entities. Also the relation between education, accounting employees’ occupied positions and their paid salary was assessed, accounting employees’ opinion and expectations on their paid salaries were clarified. [From the publication]

ISSN:
2029-2805, 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82422
Updated:
2020-07-28 20:31:09
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: