Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje
In the Journal:
Lituanistica. 2003, Nr.2, p. 63-71
Keywords:
LT
konkurencija; sintaksinės struktūros; dalyvinė konstrukcija; padalyvinė konstrukcija; šalutinis sakinys.
EN
competition; syntactic constructions; participle construction; verbal adverb construction; subordinate clause.
Summary / Abstract:

LTKalbos vienetų konkurencija - tai santykis taip kelių kalbos vienetų, turinčių tą pačią ar panašią reikšmę, iš kurių šnekos akto metu pasirenkamas vienas. Konkurentai gali būti bet kurie kalbos vienetai: žodžiai, žodžių junginiai, sintaksinės struktūros, sakiniai. Šio straipsnio tikslas - parodyti kalbos priemonių konkurencijos veikimo principą ir rezultatą dokumentų kalboje. Apsiribojama tik sintaksinių struktūrų konkurencija. Straipsnio pabaigoje daromos išvados, kad dabartiniu metu dokumentų kalboje vykstanti aktyvi kalbos priemonių konkurencija yra šios kalbos atmainos standartizavimo etapas, kurį kitos kalbos perėjo gerokai anksčiau. Standartiškumas yra būdinga dokumentų kalbos ypatybė, todėl naujų štampų įsitvirtinimas dokumentuose vertinamas kaip teigiamas reiškinys. Vyraujanti konkurentų eilė - šalutinio sakinio dėmuo (kai, jei senatas pataria), - padalyvinė konstrukcija (senatui pritarus) - dalyvinė (padalyvinė) konstrukcija su veiksmažodiniu daiktavardžiu (gavęs (gavus) senato pritarimą) - veiksmažodinio daiktavardžio ir subjekto kilmininko junginys (senato pritarimu) - struktūra yra subjekto kilmininko junginys (senato pritarimu). Šios struktūros įsigalėjimą ir virtimą štampu nulėmė dokumentų kalbai būdingų ypatybių derinys: formos glaustumas; reikšmių kondensavimas; specifinė dokumentams veiksmažodinio daiktavardžio reikšmė, nurodomas ne tik veiksmo pavadinimas, bet ir jo rezultato, t.y. dokumento, pavadinimas.

ENThe aim of the work was to show how the principle of the competition of language means acts in the language of documents. The following lines of syntactic competitors have been chosen: subordinate clause component (kai, jei senatas pritaria) - verbal adverb construction (senatui pritarus) - participle (verbal adverb) construction with a verbal noun (gavęs (gavus) senato pritarimą) - combination of a verbal noun and subject genitive case (senato pritarimu). The meanings of these competitive elements are slightly different, but each of them can be chosen to define a typical situation where two actions are being identified: one action is followed by another action and gives a background for the second action to be taken. The statutes of 15 universities and academies have been compared. Based on the summarized statistical data and an analysis of semantic differences it was concluded that the predominant structure of the competitors studied is a combination of verbal noun and subject genitive case (senato pritarimu). The dominance of this structure was determined by a combination of features specific to the language of documents: conciseness of form, condensed meaning, the meaning of a verbal noun specific to the documents, which determines not only the name of the action, but also the name of its result, i.e. the name of a document. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13189
Updated:
2018-12-17 11:11:15
Metrics:
Views: 9    Downloads: 8
Export: