Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais
Alternative Title:
Burials of Žalgiris-era Lithuanian and Samogitian warriors with weapons
Publication Data:
Vilnius : Diemedis, 2011.
Pages:
236 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Ginklų iš XIV a. pab.-XV a. kapų tipologija ir chronologija: Kalavijai; Kalavijų (?) galvutės; Kardai ir durklai; Ietigaliai; Ietigalių analizės apibendrinimas; Kirviai; Kirvių analizės apibendrinimas; Strėlių antgaliai — Raitelio ir žirgo aprangos detalės iš XIV a. pab.-XV a. kapų: Pentinai; Balno kilpos — Lietuvių ir žemaičių karių kapai ir laidojimo semantika: Mirusiųjų orientavimas; Išsiskirianti kūno padėtis kape; Mirusiųjų rankų padėtis; Mirusiųjų amžiaus grupės; Ginklų kompleksai ir jų vieta kapuose; Raitelio aprangos detalių vieta kapuose; Laidojimo semantika — Karių socialinė padėtis — Išvados — Išnašos — Literatūra — Santrumpos — Iliustracijų autoriai ir šaltiniai — The burials of Žalgiris-era Lithuanian and Samogitian warriors with weapons.
Summary / Abstract:

LTLietuvos istorija neįsivaizduojama be karybos – nuo tarpgentinių karinių kovų iki epochinio Žalgirio mūšio. Dėl istorinių XIV a. pabaigos – XV a. šaltinių stokos lietuvių ginkluotė istorikams buvo ir yra netyrinėta tema. Vis dėlto šiai temai analizuoti yra sukaupta pakankamai gausių ir solidžių archeologinių duomenų. Šiame darbe užsibrėžta pateikti visuminį ginklų vaizdą iš dabartinės Lietuvos ir vakarinės Baltarusijos kapinynų, kurie priklausė dviem katalikiškoms vyskupijoms – Vilniaus ir Medininkų. Tyrime peržiūrėta gausi XIV a. pabaigos – XVIII a. pradžios laidojimo vietų archeologinė medžiaga. Pirmaeilis šio darbo uždavinys – suklasifikuoti surinktą medžiagą ir iliustruoti visus išskirtus ginklų tipus. Tuo tikslu pirmiausia atlikta kiekvieno ginklų tipo chronologinė analizė. Turint bent kelis kapus, kuriuose buvo rasti to paties tipo daiktai kartu su kitomis įkapėmis, galima sudaryti pasirinkto tipo koreliacinį klasterį ir pagal jo sudėtį apibrėžti chronologines ribas. Koreliaciniai klasteriai sudaryti iš dviejų dalių – tekstinės ir vaizdinės. Chronologinę ginklų analizę palengvina tai, kad didžiajai daliai XIV a. pabaigos – XV a. radinių tokie klasteriai jau egzistuoja. Ginklų klasifikavimo ir jų chronologinės analizės rezultatai suponuoja dar vieną uždavinį – lietuvių ir žemaičių karių laidosenos apžvalgą. Galiausiai knygoje pristatomas kelių XIV a. pabaigos – XV a. katalikiškosios LDK šaltinių informacijos apie socialines karo prievolininkų grupes ir archeologijos duomenų iš karių kapų su ginklais analizės rezultatų palyginimas.

ENThe history of Lithuania cannot be imagined without warfare – from intertribal military fights to the epoch-making Battle of Grunwald. Historians did not and do not study the topic of Lithuanian arms for lack of historical sources of the late 14th and the 15th centuries. Nonetheless, sufficient reliable archaeological data has been collected for the analysis of this topic. This work aims to give a general picture of arms from graveyards in present Lithuania and Western Belarus which belonged to two Catholic dioceses in Vilnius and Medininkai. While performing research, numerous archaeological materials from burial sites of the period from the late 14th century to the early 18th century were examined. The primary task of this work is to classify the materials collected and illustrate all identified types of arms. To this end, first of all, a chronological analysis of each type of arms was carried out. With at least several graves in which articles of the same type were discovered together with other shrouds, it is possible to form a correlative cluster of a chosen type and to define chronological limits according to its composition. Correlative clusters consist of two components – textual and visual. The chronological analysis of arms is facilitated by the existence of such clusters for most findings of the late 14th and the 15th centuries. The results of arms classification and their chronological analysis presuppose one more task – review of methods employed to bury Lithuanian and Samogitian soldiers.

ISBN:
9789986231653
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28581
Updated:
2022-01-28 21:53:47
Metrics:
Views: 37
Export: