Šiuolaikiniai lietuvių vestuvių papročiai : transformacija ir tautinio tapatumo išsaugojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikiniai lietuvių vestuvių papročiai: transformacija ir tautinio tapatumo išsaugojimas
Alternative Title:
Contemporary Lithuanian wedding's customs: transformation and preservation of national identity
In the Journal:
Soter. 2008, 25 (53), p. 175-188
Keywords:
LT
Vestuvių papročiai; Tapatumas; Transformacija.
EN
Lithuanian wedding's customs; Identity; Transformation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tautinio tapatumo išsaugojimo bei papročių transformacijos išraiškos aspektais yra nagrinėjami šiuolaikiniai vestuvių papročiai. Dabartinių žmonių vertybinių orientacijų, nuostatų ir normų kaita, veiklos prioritetai, gyvenimo sąlygos bei šeimos narių socialiniai santykiai atsispindi šiuolaikinių vestuvių raiškos formose. Pastebimas senųjų vestuvių tradicijų nykimas bei transformacija, jų jungimas su kuriamomis naujomis bei pasiskolintomis, adaptuomis vestuvių tradicijomis iš Vakarų Europos ir Amerikos. Sužadėtuvės, mergvakaris arba bernvakaris bei pati vestuvių šventė sudaro šiuolaikinių lietuvių vestuvių apeigų struktūrą. Sovietmečio laikotarpiu beveik išnykusi sužadėtuvių tradicija, šiandien Lietuvoje atgyja ir esti trijų modelių: Katalikų bažnyčioje atliekamos tradicinės sužadėtuvių apeigos, neformalios sužadėtuvių apeigos bei civilinės teisės sužadėtuvės. Šiuolaikiniai mergvakariai ir bernvakariai atgimė transformuota forma - improvizuotais, pramoginio pobūdžio karnavalą primenančiais vakarėliais. Vestupių tipai yra išskiriami dveji: pusiau tradicinės ir modernios vestuvės. Vestuvių papročiuose tautinio tapatumo fenomenas sujungia istoriškai daugialypius atskleidžiančius savitą jų prigimtį istorinius kultūrinius reiškinius. Svarbūs šiuolaikinės lietuvių kultūros gyvybingumo ženklai yra tradicinių lietuvių vertybių tęstinumas ir perimamumas šiuolaikiniuose lietuvių vestuvių papročiuose. Tokiu būdu naujoms kartoms yra perteikiama unikali tautinė pasaulėjauta bei kartu galimybė patiems tradiciją praturtinti.

ENThe article, in terms of aspects of preservation of national identity and expression of transformation of traditions, examines the modern wedding traditions. The changes of values, priorities of activities, living conditions of modern people and the social relations between the family members reflect in the forms of expression of modern weddings. The disappearance and transformation of the old wedding traditions and their joining with the new, borrowed and adapted wedding traditions, coming from the Western Europe and the USA can be noticed. The engagement, bachelor party and the celebration of the wedding itself are included into the structure of modern Lithuanian wedding ritual. The tradition of engagement, which almost disappeared in the Soviet times, is being resurrected in Lithuania and takes the shape of the following three models: the traditional engagement ritual, performed in the Catholic church, informal engagement ritual and civil engagement. The modern bachelor parties were resurrected in a transformed form – by improvised parties, reminiscent of a carnival. Two types of weddings can be distinguished: semi-traditional and modern. The phenomenon of national identity in the wedding traditions connects the historical cultural phenomenon, revealing their peculiar nature. Among the important signs of vitality of the modern Lithuanian culture are the continuity of the traditional Lithuanian values and their transition into the modern Lithuanian wedding traditions, which would provide the younger generations the unique national worldview and the possibility to enrich the tradition.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12824
Updated:
2018-12-17 12:11:07
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: