On 'modern' christians, consumption, and the value of national identity in Post-Soviet Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On 'modern' christians, consumption, and the value of national identity in Post-Soviet Lithuania
In the Journal:
Ethnos. 2002, Vol. 67, issue 3, p. 320-344
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTPo Sovietų Sąjungos žlugimo Lietuva atsivėrė globalioms sistemoms ne tik kaip konkurencinga vartotojų rinka, bet ir kaip nauja erdvė įvairių neoprotestantiškų charizmatinių bažnyčių įtakai. „Modernybės“ signifikantai, tarpvalstybiniai produktai ir religiniai tikėjimai tapo ypač patrauklūs jaunosios kartos lietuviams, kurie naudoja juos stengdamiesi iš naujo apibrėžti savo tapatybę kintančiame „perėjimo į Vakarus“ etape. Sutelkdamas dėmesį į evangelikų jungtuvių papročius, šiame straipsnyje autorius nagrinėja kaip šiuolaikiniai produktai, tokie kaip Coca-Cola, atspindi socialinius pokyčius ir yra susiję su lietuvių nacionalinio tapatumo ir tradicijų kaita. Straipsnyje teigiama, kad tarpvalstybinis importas devalvuoja tapatybę, griauna tradicines praktikas ir nuostatas, kuria precedento neturintį atotrūkį tarp kartų. Importuojamos prekės ir religijos tarnauja kaip priemonės konstruoti „modernias“ tapatybes ir kartu kurti naujas socialines terpes. Autoriaus požiūriu, transnacionalinės formos sukuria atitrūkimo ir svetimumo patirtį, bet sykiu ją malšina. Transnacionalinės formos konstruoja „modernias“ tapatybes, kurios gali būti vertinamos kaip būdas reaguoti į destabilizuojantį postsovietinio perėjimo etapą. Šiame kontekste jaunųjų evangelikų tapatybė taip pat gali būti suvokiama kaip atsakas į Lietuvos persiorientavimą į Vakarus. Importuoti produktai ir institucijos kuria naujas socialines elgsenas, kurios grindžia naujas socialines struktūras.Reikšminiai žodžiai: Evangeliškoji krikščionybė; Modernumas; Modernybė, Evangelinė krikščionybė, santuokos ritualai; Vestuvių ritualai; Evangelical Christianity; Modernity; Modernity, Evangelical Christianity, wedding rituals; Wedding rituals.

ENFollowing the demise of the Soviet Union, Lithuania has opened up to global systems not only as a competitive consumer market but also as a new sphere of influence for various neo-Protestant charismatic churches. As signifiers of 'modernity,' transnational commodities and religious faiths are especially appealing to younger generations of Lithuanians who use them to redefine the meanings of their selfhood at the present moment of the disorienting 'transition to the West'. Focusing on differential drinking practices at Evangelist weddings, this paper examines the ways in which 'modern' goods, such as Coca-Cola, become implicated in reconfigurations of Lithuanian national identity and 'tradition' as its significant support. I argue that transnational imports devalue this identity, undermine practices and dispositions perceived as 'traditional,' and create unprecedented intergenerational disjunctures. Simultaneously, imported goods and religions serve as means for constructing 'modern' selves and their concomitant sociabilities. I suggest that transnational forms engender the experience of rupture and estrangement, and at the same time help alleviate that experience. 'Modern' identities produced through such forms may be seen as a strategy for responding to the destabilizing postsocialist 'transition'. [text from author]

DOI:
10.1080/0014184022000031194
ISSN:
0014-1844; 1469-588X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34096
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 25
Export: